Ouderenkorting 2024: berekening voor alleenstaanden en koppels

10 minuten leestijd
Ouderenkorting 2024

Last Updated on: 8th januari 2024, 01:07 pm

Ben je uitgewerkt en ontvang je AOW? Dan is er in 2024 weer het een en ander voor jou veranderd. De belastingtarieven, heffingskorting, alles is net een beetje anders.

Jij hebt de AOW-leeftijd bereikt. Je denkt nu dat je alles gehad hebt op gebied van belastingen. Maar niets is minder waar. Zo bestaat er in Nederland de ouderenkorting. Hier heb jij recht op wanneer jij deze AOW-leeftijd hebt bereikt. Daarnaast heb je ook recht op alleenstaande ouderenkorting. Dit zijn kortingen op de te betalen inkomstenbelastingen. In dit artikel leggen wij het haarfijn voor je uit.

Wat is een ouderenkorting?

Ben je dit jaar voor het eerst met pensioen of ga je voor het eerst ouderenkorting aanvragen? Logisch dat je dan vragen hebt. Ook als je al ouderenkorting ontvangt kan je vragen hebben, er is een boel veranderd dit jaar. Ouderenkorting kan je krijgen als je de AOW-leeftijd bereikt. Sinds 2019 is dit inkomensafhankelijk. Je kan de korting dan ontvangen als je inkomen onder een bepaalde grens ligt.

Deze heffingskorting vermindert de belasting die je moet betalen. In 2019 ontving je met een verzamelinkomen tot €36.783 de volledige ouderenkorting van €1.596. Zat je boven dat verzamelinkomen, werd de korting met 15% afgebouwd.

De ouderenkorting stijgt ook in 2024 van € 1835 naar € 2010.
De korting wordt in 2024 afgebouwd vanaf een inkomen van € 44.770 met 15%, dit was in 2023 vanaf een inkomen van €40.888. De alleenstaandeouderenkorting bedraagt in 2024 € 524

Hoe hoger het verzamelinkomen, hoe verder de korting werd afgebouwd. De ouderenkorting wordt vanaf 2023 verhoogd. Ouderen met een jaarinkomen tot € 49.000 hebben hier voordeel van. De korting bedraagt maximaal € 1.703. Ben je een AOW’er zonder aanvullend pensioen (inkomen ongeveer € 15.000), dan hoef je bij dit inkomen geen inkomstenbelasting te betalen en profiteer je daardoor niet van de verhoging van de ouderenkorting.

Ben je een AOW’er met een inkomen van € 35.000 dan betaal je in 2023 € 81 netto minder belasting door de verhoging van de ouderenkorting. Ben je een AOW’er met een inkomen van € 55.000 dan heeft de verhoging van de ouderenkorting geen effect voor jou.

Een laag inkomen en een partner

Als je heffingskortingen hoger zijn dan de belasting die je moet betalen, betaalt de belastingdienst het verschil niet terug. Heb je een fiscale partner, dan is het slim om samen aangifte te doen. Ook als je zelf nooit aangifte hoeft te doen. Sommige mensen zijn bang om de aangifte in te vullen. Ze vrezen dat ze moeten bijbetalen, terwijl dit vaak niet zo blijkt te zijn. Je kan de aangifte altijd invullen en kijken of je geld terugkrijgt of misschien zelfs recht hebt op heffingskortingen.

Samen aangifte doen

De ouderenkorting wordt niet toegekend op basis van het inkomen van je partner, maar die kan je soms wel zelf verzilveren door samen aangifte te doen. Dat kan namelijk door zoveel mogelijk van jullie inkomen aan jezelf toe te kennen. Dat doe je in het scherm ‘verdelen’ aan het einde van de online aangifte. Daardoor hoeft je partner minder belasting te betalen en voor jou kost het niets extra. Samen is het dus wel voordeliger. Je kan bijvoorbeeld bij box 3 zoveel mogelijk vermogen aan jezelf geven. In het verdeelscherm in de aangifte heet dat ‘grondslag sparen en beleggen’. Je betaalt dan misschien wel genoeg belasting om de ouderenkorting mee te kunnen rekenen. Het is het proberen in ieder geval waard.

Alleenstaande ouderenkorting 2024

Ben je alleenstaand? Dan kan je naast de reguliere ouderenkorting ook eventueel alleenstaande ouderenkorting krijgen. Je moet dan wel aan een aantal eisen voldoen.

  • Je ontvangt of hebt recht op een AOW-uitkering voor alleenstaanden, in het jaar van aangifte
  • Je ontvangt in het jaar van aangifte een gedeeltelijke AOW-uitkering voor alleenstaanden, omdat je (voordat je de AOW-leeftijd bereikte) in het buitenland woonde of erkend gemoedsbezwaarde bent en hierdoor geen volledig recht op AOW hebt opgebouwd

Je kan alleenstaande ouderenkorting dus alleen krijgen als je alleen woont. Als je getrouwd bent en samenwoont heb je alleen recht op ouderenkorting. Ben je wel getrouwd, maar woon je apart van elkaar, dan kan je wel alleenstaande ouderenkorting aanvragen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een van de twee naar een verzorgingstehuis moet verhuizen. Dan ben je getrouwd, maar leef je wel apart van elkaar.

Ouderenkorting 2024 als u de AOW-leeftijd hebt bereikt

Heb je een inkomen lager dan € 44.770 dan krijg je € 2010  (was € 1.835 in 2023).
Heb je een inkomen tussen € 44.771 en €58.170 dan krijg je € 2010 minus 15% van uw inkomen boven € 44.770.

Heb je een inkomen meer dan circa €58.170 dan krijg je niks. 

Dus als uw inkomen lager is dan € 44.770, dan bedraagt uw ouderenkorting € 2010 (175 euro meer dan in 2024). Is uw inkomen hoger dan wordt de ouderenkorting met 15% afgebouwd. Dat betekent het volgende: Stel uw inkomen bedraagt 45.000 euro. Dan is uw ouderenkorting gelijk aan € 2010 minus 0,15*(€ 45.000-€ 44.770), ofwel €1.975,5. 

Bent u alleenstaand en hebt u een inkomen van 45.000 euro, dan zal uw totale ouderenkorting gelijk zijn aan €1.975 plus € 524 alleenstaande ouderenkorting.

Partner overleden

Als je partner in 2024 is overleden, (het jaar waarover belastingaangifte gedaan wordt) heb je recht op alleenstaandenkorting. Je krijgt de korting niet automatisch. Deze moet je zelf invullen in de belastingaangifte. Je moet met ‘ja’ antwoorden op de vraag ‘Had je recht op AOW voor alleenstaanden?’ en dan krijg je de korting.

Zelfs als je partner op 31 december is overleden, heb je recht op deze korting. Het kan voorkomen dat de belastingdienst een brief stuurt met een afwijzing van de alleenstaanden ouderen korting. Reageer altijd op deze brief door uit te leggen wat de situatie is en dat je wel recht hebt op deze korting. Het scheelt je namelijk €524 waar je wel recht op hebt. Belangrijk dus om in de gaten te houden.

Hoe krijg je ouderenkorting?

De ouderenkorting wordt vanzelf ingevuld in de aangifte inkomstenbelasting. Je hoeft daar verder niets voor te doen. De alleenstaande ouderenkorting moet je wel zelf aanvinken in de aangifte inkomensbelasting. Je krijgt dan ook nog een aantal aanvullende vragen over jouw situatie. AOW-gerechtigden betalen een lager tarief over de eerste belastingschijf. Dat komt omdat deze groep van de samenleving, niet meer mee hoeft te betalen voor de premie volksverzekeringen. De enige voorwaarden voor de ouderenkorting in 2024 zijn:

  • Op 31 december 2024 bereik je de AOW gerechtigde leeftijd (67 jaar in 2024).
  • Voor de alleenstaande ouderenkorting geldt (uiteraard) als extra eis dat je alleenstaand bent.

Wat verandert er in aankomend jaar?

Een maximale ouderenkorting is in 2023 1726 euro. Dat komt dus omdat sinds 1 januari 2019 heffingskorting is vervallen wanneer er een bepaalde inkomensgrens werd overschreden. In 2023 was het nog 1703 euro en in 2023 is dat dus 1726 euro. Er is ook een alleenstaande-ouderenkorting in 2023, deze komt neer op 449 euro, dat was in 2023 443 euro. Er zijn dus verschillende veranderen te zien, die vooral wat verhoging laten zien in procenten en in maximale euro’s.

Samengevat betekent dit in 2024 het volgende:

Wanneer u de AOW-leeftijd bereikt, zijn er specifieke voorwaarden waaronder u mogelijk in aanmerking komt voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet onder een vastgestelde grens liggen om hiervoor in aanmerking te komen. Voor het jaar 2024 bedraagt deze grens € 44.770.

Als alleenstaande heeft u mogelijk recht op de alleenstaandeouderenkorting, bovenop de ouderenkorting. In 2024 is de maximale ouderenkorting € 2.010, terwijl de alleenstaandeouderenkorting vastgesteld is op € 524.

Belastingaangifte uitbesteden

Er zijn veel ouderen die het niet meer lukken om hun belastingaangifte zelf te regelen. Het stelsel wordt ook steeds ingewikkelder en ieder jaar veranderd er wel weer iets in de agenda. Om ervoor te zorgen dat jij als oudere niet de dupe bent van al deze veranderingen kan je soms beter je belastingaangifte uitbesteden.

Er zijn fondsen waarvan jij lid kan worden. Hier zijn opgeleide vrijwilligers actief die belastingaangiftes invullen. Zij komen bij u langs om samen met u belasting in te voeren. Dit scheelt u kopzorgen en zo weet u zeker dat alles goed verloopt.

 

Redactie

De dynamische redactie van ondernemers.com wordt gevormd door een getalenteerde groep freelancers met een gedeelde passie voor ondernemen en een schat aan ervaring in diverse bedrijfssectoren.

De diverse achtergronden van de freelancers vormen een krachtig team dat ondernemers.com voorziet van een rijk scala aan artikelen. Samen streven ze ernaar om lezers te inspireren, informeren en ondersteunen bij hun ondernemersreis, met als doel het stimuleren van een bloeiende en veerkrachtige zakelijke gemeenschap.

Nieuwste over Inkomstenbelasting en BTW voor Ondernemers (ZZP) Tips