Ouderenkorting 2021: berekening voor alleenstaanden en koppels

7 minuten leestijd

Ben je uitgewerkt en ontvang je AOW? Dan is er in 2021 weer het een en ander voor jou veranderd. De belastingtarieven, heffingskorting, alles is net een beetje anders.

Wat is een ouderenkorting?

Ben je dit jaar voor het eerst met pensioen of ga je voor het eerst ouderenkorting aanvragen? Logisch dat je dan vragen hebt. Ook als je al ouderenkorting ontvangt kan je vragen hebben, er is een boel veranderd dit jaar. Ouderenkorting kan je krijgen als je de AOW-leeftijd bereikt. Sinds 2019 is dit inkomensafhankelijk. Je kan de korting dan ontvangen als je inkomen onder een bepaalde grens ligt.

Deze heffingskorting vermindert de belasting die je moet betalen. In 2019 ontving je met een verzamelinkomen tot €36.783 de volledige ouderenkorting van €1.596. Zat je boven dat verzamelinkomen, werd de korting met 15% afgebouwd. Hoe hoger het verzamelinkomen, hoe verder de korting werd afgebouwd. De ouderenkorting wordt vanaf 2021 verhoogd. Ouderen met een jaarinkomen tot € 49.000 hebben hier voordeel van. De korting bedraagt maximaal € 1.703. Ben je een AOW’er zonder aanvullend pensioen (inkomen ongeveer € 15.000), dan hoef je bij dit inkomen geen inkomstenbelasting te betalen en profiteer je daardoor niet van de verhoging van de ouderenkorting. Ben je een AOW’er met een inkomen van € 35.000 dan betaal je in 2021 € 81 netto minder belasting door de verhoging van de ouderenkorting. Ben je een AOW’er met een inkomen van € 55.000 dan heeft de verhoging van de ouderenkorting geen effect voor jou.

Een laag inkomen en een partner

Als je heffingskortingen hoger zijn dan de belasting die je moet betalen, betaalt de belastingdienst het verschil niet terug. Heb je een fiscale partner, dan is het slim om samen aangifte te doen. Ook als je zelf nooit aangifte hoeft te doen. Sommigen mensen zijn bang om de aangifte in te vullen. Ze vrezen dat ze moeten bijbetalen, terwijl dit vaak niet zo blijkt te zijn. Je kan de aangifte altijd invullen en kijken of je geld terugkrijgt of misschien zelfs recht hebt op heffingskortingen.

Samen aangifte doen

De ouderenkorting wordt niet toegekend op basis van het inkomen van je partner, maar die kan je soms wel zelf verzilveren door samen aangifte te doen. Dat kan namelijk door zoveel mogelijk van jullie inkomen aan jezelf toe te kennen. Dat doe je in het scherm ‘verdelen’ aan het einde van de online aangifte. Daardoor hoeft je partner minder belasting te betalen en voor jou kost het niets extra. Samen is het dus wel voordeliger. Je kan bijvoorbeeld bij box 3 zoveel mogelijk vermogen aan jezelf geven. In het verdeelscherm in de aangifte heet dat ‘grondslag sparen en beleggen’. Je betaalt dan misschien wel genoeg belasting om de ouderenkorting mee te kunnen rekenen. Het is het proberen in ieder geval waard.

Alleenstaande ouderenkorting 2021

Ben je alleenstaand? Dan kan je naast de reguliere ouderenkorting ook eventueel alleenstaande ouderenkorting krijgen. Je moet dan wel aan een aantal eisen voldoen.

  • Je ontvangt of hebt recht op een AOW-uitkering voor alleenstaanden, in het jaar van aangifte
  • Je ontvangt in het jaar van aangifte een gedeeltelijke AOW-uitkering voor alleenstaanden, omdat je (voordat je de AOW-leeftijd bereikte) in het buitenland woonde of erkend gemoedsbezwaarde bent en hierdoor geen volledig recht op AOW hebt opgebouwd

Je kan alleenstaande oudere korting dus alleen krijgen als je alleen woont. Als je getrouwd bent en samenwoont heb je alleen recht op ouderenkorting. Ben je wel getrouwd, maar woon je apart van elkaar, dan kan je wel alleenstaande ouderenkorting aanvragen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een van de twee naar een verzorgingstehuis moet verhuizen. Dan ben je getrouwd, maar leef je wel apart van elkaar.

Ouderenkorting 2021 als u de AOW-leeftijd hebt bereikt

Heb je een inkomen lager dan € 37.970 dan krijg je € 1.703 (was € 1.622 in 2020). 
Heb je een inkomen tussen € 37.970 en circa €49.323 dan krijg je € 1.703 minus 15% van uw inkomen boven € 37.970
Heb je een inkomen meer dan circa €49.323 dan krijg je niks. 

Dus als uw inkomen lager is dan € 37.970, dan bedraagt uw ouderenkorting € 1.703 (81 euro meer dan in 2020). Is uw inkomen hoger dan wordt de ouderenkorting met 15% afgebouwd. Dat betekent het volgende: Stel uw inkomen bedraagt 40.000 euro. Dan is uw ouderenkorting gelijk aan € 1.703 minus 0,15*(€ 40.000-€ 37.970), ofwel €1.398. Bent u alleenstaand en hebt u een inkomen van 40.000 euro, dan zal uw totale ouderenkorting gelijk zijn aan €1.398 plus € 443 alleenstaande ouderenkorting.

Partner overleden

Als je partner in 2020 is overleden, (het jaar waarover belastingaangifte gedaan wordt) heb je recht op alleenstaandenkorting. Je krijgt de korting niet automatisch. Deze moet je zelf invullen in de belastingaangifte. Je moet met ‘ja’ antwoorden op de vraag ‘Had je recht op AOW voor alleenstaanden?’ en dan krijg je de korting. Zelfs als je partner op 31 december is overleden, heb je recht op deze korting. Het kan voorkomen dat de belastingdienst een brief stuurt met een afwijzing van de alleenstaanden ouderen korting. Reageer altijd op deze brief door uit te leggen wat de situatie is en dat je wel recht hebt op deze korting. Het scheelt je namelijk €429 waar je wel recht op hebt.

Hoe krijg je ouderenkorting?

De ouderenkorting wordt vanzelf ingevuld in de aangifte inkomstenbelasting. Je hoeft daar verder niets voor te doen. De alleenstaande ouderenkorting moet je wel zelf aanvinken in de aangifte inkomensbelasting. Je krijgt dan ook nog een aantal aanvullende vragen over jouw situatie. AOW-gerechtigden betalen een lager tarief over de eerste belastingschijf. Dat komt omdat deze groep van de samenleving, niet meer mee hoeft te betalen voor de premie volksverzekeringen. De enige voorwaarden voor de ouderenkorting in 2021 zijn:

  • Op 31 december 2021 bereik je de AOW gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden). 
  • Voor de alleenstaande ouderenkorting geldt (uiteraard) als extra eis dat je alleenstaand bent.

 

Nieuwste over Inkomstenbelasting en BTW voor Ondernemers (ZZP) Tips

Geld lenen als zzp’er

Een zzp’er, ook wel zelfstandige-zonder-personeel, heeft in veel gevallen een ietwat onzekere financiële positie. Kun je