/

Wat verandert er aan de ouderenkorting in 2024

5 minuten leestijd
Wat verandert er aan de ouderenkorting in 2024

Last Updated on: 9th januari 2024, 02:51 pm

De heffingskortingen veranderen ieder jaar. In het kort komt het neer op een vermindering van je inkomstenbelasting. Er is een speciale korting voor ouderen. Als je in aanmerking komt voor de ouderenkorting, lees dan verder.

Aftrekposten fiscaal veranderd

Sinds het vorige jaar, 2023 zijn een tal van de aftrekposten fiscaal veranderd. Je kunt ze aftrekken tegen het tarief dat onder de eerste schijf valt. De achterliggende gedachte is dat het tariefvoordeel hiermee gelijk getrokken wordt. Het maakt niet uit welke aftrek het betreft. Je kunt hierbij denken aan:

  • Hypotheekrenteaftrek
  • Partneralimentatie
  • Giften en zorgkosten.

Ander aftrekposten mag je nog wel tegen een hoger tarief aftrekken:

  • Lijfrenten
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Reisaftrek openbaar vervoer

Ouderenkorting 2024

Ouderenkorting zal gaan stijgen het komende jaar. Te weten van € 1.835 naar € 2.017. Dit zal in 2024 afgebouwd gaan worden met 15% voor inkomens vanaf € 44.936. Dit in vergelijking met het huidige jaar waar de grens bij € 40.888 ligt.

Daarnaast is er een verhoging wat betreft de alleenstaande ouderenkorting. Dit zal gaan van € 478 tot € 526 in het volgend jaar.

De korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen wordt de algemene heffingskorting (AHK) genoemd

De algemene heffingskorting (AHK)

De korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen wordt de algemene heffingskorting (AHK) genoemd. Deze korting wordt gezien als een extra maatregel om de koopkracht te bevorderen.

Daarom wordt de algemene heffingskorting verhoogd van € 3.070 naar € 3.374. Het is inkomensafhankelijk, want de korting wordt verminderd met 6,652% bij een inkomen van € 24.904.

Dat is een verandering want in dit jaar ligt de grens nog bij een inkomen van € 22.660. Het percentage betreft 6,095%.

Een andere wijziging is de toepassing die bij deze korting hoort. Het zou kunnen dat vanaf 2025 naast het inkomen uit box 1 ook de andere inkomens worden meegewogen. Jouw inkomen uit de andere boxen (2 en 3) kunnen dan gaan meetellen wat betreft de algemene heffingskorting.

Hier vloeit uit voort dat als je voornamelijk inkomen uit deze boxen hebt, jouw korting lager uit kan vallen.

Heffingskortingen voor mensen me AOW-gerechtigde leeftijd

Mogelijk bereik je dit jaar de AOW-gerechtigde leeftijd. In dat geval ontvang je de ouderenkorting en het kan zijn dat je daarnaast de alleenstaandeouderenkorting krijgt.

Wanneer ouderenkorting?

De ouderenkorting valt je ten deel wanneer je dit jaar, met als uiterste datum 31 december de AOW-leeftijd bereikt.

Het totaal van jouw inkomsten en aftrekposten wordt jouw verzamelinkomen genoemd. Dit bevindt zich in de 3 boxen. Dit wordt opgeteld zonder de verrekenbare verliezen uit de vorige jaren. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verstrekt je al deze kortingen.

Wanneer maak je aanspraak op alleenstaandeouderenkorting?

Je maakt aanspraak op de de alleenstaandeouderenkorting wanneer je:

• Heel het kalenderjaar of een gedeelte ervan alleenstaand bent en een AOW-uitkering ontvangt.

• Dit kan zijn omdat je voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in het buitenland hebt gewoond. Of dat je een erkend gemoedsbezwaarde bent en om deze reden geen of gedeeltelijk uitkering ontvangt.

• Het kan ook zijn dat je een AOW-uitkering voor gehuwden ontvangt maar dat jouw partner in een verzorgingstehuis woont. Ook in dat geval heb je recht op alleenstaandeouderenkorting. Let hier goed op, want de SVB kan niet altijd nagaan of jouw partner elders verblijft. Hierdoor wordt de korting niet altijd automatisch toegepast.

Als dat het geval is krijg je een bericht van deze instantie nadat je jouw situatie hebt doorgegeven. Hierna ontvang je dan alsnog de alleenstaandeouderenkorting.

Je moet dus in de gaten houden of al de aftrekposten waar jij rekening op hebt worden toegepast. Je kunt de Belastingtelefoon bellen voor hulp bij de ouderenkorting voor 2024 en andere heffingskortingen bij het invullen van jouw papieren. Of je kunt gaan naar een informatiepunt en soms zelfs naar de gemeente. Zoek in ieder geval hulp als je denkt ergens recht op te hebben. Wees geen dief van je eigen portemonnee, zodat je jouw eigen geld niet laat liggen.

Ook interessant:

Redactie

De dynamische redactie van ondernemers.com wordt gevormd door een getalenteerde groep freelancers met een gedeelde passie voor ondernemen en een schat aan ervaring in diverse bedrijfssectoren.

De diverse achtergronden van de freelancers vormen een krachtig team dat ondernemers.com voorziet van een rijk scala aan artikelen. Samen streven ze ernaar om lezers te inspireren, informeren en ondersteunen bij hun ondernemersreis, met als doel het stimuleren van een bloeiende en veerkrachtige zakelijke gemeenschap.

Nieuwste over Blog