/

Is jouw inkomen veranderd in 2024? Geef het door bij Mijn toeslagen.

3 minuten leestijd
Is jouw inkomen veranderd in 2024 Geef het door bij Mijn toeslagen.

Deze week ontvangen velen hun eerste loonstrookje of uitkeringsspecificatie van 2024. Dienst Toeslagen herinnert mensen eraan om direct hun inkomen voor toeslagen te controleren via Mijn toeslagen en eventuele wijzigingen door te geven. Het onmiddellijk melden van veranderingen in je leven vermindert de kans op het ontvangen van te veel of te weinig toeslag.

Is je salaris onlangs gewijzigd? Zorg ervoor dat je deze verandering doorgeeft via Mijn toeslagen.

Hier zijn drie nuttige tips om je inkomen voor toeslagen nauwkeurig in te schatten:

1. Maak gebruik van de Rekenhulp:

Gebruik de rekenhulp op toeslagen.nl om je toetsingsinkomen voor toeslagen te berekenen. Dit geeft je een duidelijk beeld van het inkomen dat van invloed is op de toeslagtoekenning.

2. Schat je Inkomen Voorzichtig In:

Als je twijfelt over je inkomen of een variabel inkomen hebt, is het verstandig om je inkomen voor toeslagen iets hoger in te schatten. Op deze manier minimaliseer je het risico op het ontvangen van te veel toeslag en het later moeten terugbetalen. Als achteraf blijkt dat je inkomen lager was dan geschat, ontvang je de eventueel te weinig ontvangen toeslag alsnog.

3. Informeer Over Toeslagpartner:

Heb je een toeslagpartner, bijvoorbeeld omdat je getrouwd bent of samenwoont met een gezamenlijke koopwoning? Het is van groot belang om ook het inkomen van je toeslagpartner door te geven. Twijfel je of je een toeslagpartner hebt? Controleer dit op toeslagen.nl.

Waarom het doorgeven van wijzigingen zo cruciaal is:

Toeslagen worden als voorschot verstrekt, wat betekent dat je maandelijks al een bedrag ontvangt. Dit bedrag is gebaseerd op een inschatting van je situatie voor het komende jaar, zoals je verwachte inkomen. Aangezien Dienst Toeslagen pas na afloop van het jaar de werkelijke situatie kent, dien je zelf wijzigingen direct door te geven. Als blijkt dat je situatie anders was dan opgegeven, kan het nodig zijn te veel ontvangen toeslag terug te betalen of eventueel te weinig ontvangen toeslag alsnog te ontvangen. Door wijzigingen onmiddellijk door te geven, minimaliseer je het risico op onjuiste toeslagbedragen.

Geen recht op toeslag in 2023? Mogelijk wel in 2024! Sinds 1 januari hebben meer mensen recht op toeslag. Ontdek of dit ook voor jou geldt door een proefberekening te maken op toeslagen.nl/proefberekening. Als blijkt dat je recht hebt op toeslag, dien dan direct een aanvraag in.

Nieuwste over Blog