/

Het Bijzonder Tarief: Wat verandert er in 2024

5 minuten leestijd
Het bijzonder tarief voor 2024 - ondernemers-com

Last Updated on: 9th januari 2024, 02:49 pm

Leuker kan het niet en daarom bespreken we in deze blog het veranderde bijzonder tarief 2024. Zoals altijd veranderen schijven en tarieven: we bekijken de aanpassingen in de overdracht-, vennootschap-, inkomsten- en schenkbelasting. Achter deze aanpassingen zit natuurlijk een gedachte: we hebben de beweegredenen van de overheid erbij gemeld. Zodat je goed op de hoogte bent van de veranderingen. Voor sommigen pakt dit gunstig uit, voor anderen weer wat minder.

Verandering in inkomstenbelasting

Deze zijn te vinden in box 1. 

 • Schijven en tarieven in box 1

Het volgend jaar gaat deze schijf omhoog, het wordt 36,97%. De verdeling bestaat uit:

 • Niet AOW-gerechtigd
 • AOW-gerechtigd 

De Zorgverzekeringswet, die van het inkomen afhankelijk is, gaat naar beneden: 0,11%. Dit gaat op voor de werkgeversbijdrage en geldt ook voor bijdragen over pensioen-, stamrecht- en lijfrente-uitkeringen.

Correctie tarief Box1

Ook volgend jaar worden de aftrekbare kosten in aftrek gebracht met een tarief dat het maximum van 49,50% heeft. Je kunt hierbij denken aan de lijfrente-aftrek. De meeste andere aftrekposten hebben een correctie gekregen, waarbij de maximale aftrek 36,97% bedraagt.

Wanneer jouw inkomen vallen onder de hoogste schijf van 49,50%, dan geldt dat jouw aftrekbare kosten ook onder dit tarief vallen. Je zou hierbij kunnen denken aan lijfrenteaftrek.

Let er wel op dat er enkele uitzonderingen zijn op deze regel. Dit betreffen kosten van de eigen woning, zoals de rente op de eigen woning. Maar ook de kosten die je bij de notaris maakt en het erfpacht.

Deze kosten vallen onder het lagere tarief van 36,97%. Dat valt lager uit dan de belasting op het eigenwoningforfait (49,50%).

Dit heet een tafelcorrectie en geldt voor meer aftrekposten:

 • Mkb-winstvrijstelling
 • Ondernemersaftrek
 • Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
 • Onderhoudsverplichtingen (alimentatie)
 • Uitgaven voor specifieke zorgkosten en weekenduitgaven voor gehandicapten

 Scholingsuitgaven

 • Giftenaftrek
 • Restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren
 • Terbeschikkingstellingsvrijstelling

Jouw eigen woning in 2024 in box 1

In 2024 zal de regeling voor je eigen woning veranderen. Zo wordt het tarief ingeperkt van de aftrek van de hypotheekrente. Dit wordt 36,97%.

Zelfstandige aftrek afgebouwd in box 1

Ook een andere aftrek gaat op de schop: de zelfstandigenaftrek. Dit gaat op den duur verdwijnen. Het achterliggende idee hiervan is de bestrijding van schijnzelfstandigheid. Er gaat worden ingezet op een gelijke fiscale behandeling tussen gewone werknemers en zelfstandigen. Daarom wordt de arbeidskorting verhoogd. Aan de andere kant wordt de startersaftrek niet gewijzigd.

Tarieven in box 2

Er gaan het volgend jaar 2 schijven komen waarbij de eerste schijf loopt van inkomsten tot € 67.00. Dit kent een basistarief van 24,5%. Voor de 2e schijf geldt een tarief van 31%, waarbij een toptarief van 33% geldt.

Deze maatregelen zijn bedoeld om de Directeur-grootaandeelhouder te bewegen om gedeeltelijk winsten uit BV’s naar dividend om te zetten. Hiermee beoogd de Belastingdienst om het uitstel van de heffing van belasting tegen te gaan.

Lees ook eens: Wat verandert er aan de ouderenkorting in 2024

Tarieven van box 3

Ook in box 3 gaat het tarief veranderen: het huidige tarief van 34% gaat omhoog naar 36%.

De heffingskortingen gaan eveneens omhoog

Verandering heffingskortingen

De heffingskortingen gaan eveneens omhoog. Dit betreft de kortingen die je krijgt op jouw inkomstenbelasting en je premie volksverzekeringen.

Volgends de overheid moet dit omhoog en is het een maatregel bedoeld om o.a. armoede te gaan bestrijden. Daarnaast is het een koopkrachtmaatregel en ook nog eens bedoeld om werken aantrekkelijker te maken.

Belasting op vennootschap

Hier verandert er niets, de grens blijft liggen op € 200.000. Omdat de meeste bedrijven dit al snel overschrijden komen ze in het hogere tarief terecht.

Erf- en schenkbelasting (eigen woning)

Ook dit verandert niet, wel vervalt de vrijstelling om te schenken me je eigen woning.

Overdrachtsbelasting

Ook hier wordt niets gewijzigd, wel is er een verhoging van het grensbedrag wat betreft de startersvrijstelling.  

Verhoging AOW-leeftijd

Volgend jaar ligt de AOW-leeftijd op 67 jaar, dit blijft zo tot 2027. Deze verhoging komt omdat berekend is dat we langer leven. Dat is in ieder geval goed nieuws. Tot zover de veranderingen in het bijzonder tarief: 2024 gaat weer een bijzonder belastingjaar worden.

Redactie

De dynamische redactie van ondernemers.com wordt gevormd door een getalenteerde groep freelancers met een gedeelde passie voor ondernemen en een schat aan ervaring in diverse bedrijfssectoren.

De diverse achtergronden van de freelancers vormen een krachtig team dat ondernemers.com voorziet van een rijk scala aan artikelen. Samen streven ze ernaar om lezers te inspireren, informeren en ondersteunen bij hun ondernemersreis, met als doel het stimuleren van een bloeiende en veerkrachtige zakelijke gemeenschap.

Nieuwste over Blog