Verzamelinkomen berekenen 2021: alle vragen over het belastbaar verzamelinkomen beantwoord

8 minuten leestijd

Het belastingseizoen is weer aangebroken. Tijd om geld terug te vragen, heffingskortingen mee te pakken en hopen op een meevaller.

Wat is het verzamelinkomen?

Hoe wordt jouw verzamelinkomen berekend? Het lijkt soms allemaal wat ingewikkeld, maar als je je er even goed in verdiept, heb je de belastingaangifte zo gedaan. Het verzamelinkomen is de optelsom van de inkomsten van jou en je partner in box 1, box 2 en box 3. Hierop breng je de aftrekposten in mindering en dan heb je het verzamelinkomen. Voor de inkomstenbelasting zijn er drie soorten inkomen:

  • Box 1: Inkomen uit werk en woning
  • Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang
  • Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Het verzamelinkomen is het bruto inkomen waarover je belasting moet betalen. De belasting is er in die zin niet afgehaald. Ook de heffingskortingen of een teruggave van de belasting is er niet vanaf gehaald. Het berekende inkomen krijg je dus niet in handen, maar is de basis voor de loonheffing en inkomstenbelasting. Er kan echter nog wat vanaf getrokken worden, zoals de vrijstelling bij het sparen, de persoonsgebonden aftrek zoals ziektekosten en de aftrekposten zoals een eigen huis. Bekijk altijd of er in jouw situatie nog aftrekposten zijn die je van het inkomen af kan halen.

Het verzamelinkomen en belastbaar inkomen

Het belastbaar inkomen is hetzelfde als het verzamelinkomen. Het belastbaar inkomen/verzamelinkomen is het bedrag waarover belasting wordt geheven: het totale inkomen min eventuele aftrekposten.

Toetsingsinkomen

Nog meer verwarrende termen. Het verzamelinkomen staat gelijk aan het toetsingsinkomen. Het begrip toetsingsinkomen wordt echter gebruikt voor de toeslagen (zorgtoeslag en huurtoeslag), terwijl het begrip verzamelinkomen voor de belasting wordt gebruikt. De toeslagen vallen dus wel onder het verzamelinkomen. Regelingen zoals de kinderbijslag vallen hier niet onder.

Aftrekposten

Aftrekbare kosten maken loont. Je betaalt dan minder belasting en komt eerder in aanmerking voor toeslagen. Dat betekent dat je vooral een voordeel kan krijgen op zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. Iemand met een koophuis kan immers niet voor de huurtoeslag in aanmerking komen, maar wel voor de andere toeslagen. Een vermogenstoets kan daar verandering in brengen.

Aftrekposten eigen woning

Voor veel mensen zijn de aftrekpost eigen woning en de ziektekosten de grootste aftrekposten als het gaat om de belastingaangifte. Bij de aftrekpost eigen woning kan het om veel meer gaan dan alleen de aftrek van de hypotheekrente. Wie voor het eerst een eigen woning koopt, krijgt ineens met allerlei extra kosten te maken. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van de notaris, de overdrachtsbelasting, de kosten van taxatie en van het kadaster. Met uitzondering van de overdrachtsbelasting, zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar.

Met de aftrekpost verlaag je het belastbaar inkomen aanzienlijk en betaal je dus minder belasting dan wanneer je onder dezelfde omstandigheden een huis huurt. Ook als je al een huis hebt, maar de hypotheek wil veranderen of verhogen zijn er allerlei kosten van de hypotheek aftrekbaar: minder kosten bij de aankoop van je huis, niet aftrekbare posten belastingaangifte, geringe eigenwoningschuld en aftrekbare kosten van de hypotheek.

Aftrekbare ziektekosten

De ziektekosten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, wil je ze kunnen gebruiken als aftrekpost. Vooral chronisch zieke mensen kunnen nog een behoorlijk bedrag aftrekken. Daarbij geldt een gezamenlijk drempelinkomen van de zieke en de partner. Dat houdt in dat de zorgkosten minus de drempel aftrekbaar zijn. De aftrekbare ziektekosten zijn:

  • Kosten voor jezelf of jouw huishouden, voor zover ze niet door ze zorgverzekering worden vergoed en hoger zijn dan het verplicht eigen risico. (medicijnen, geneesmiddelen, dieetkosten, fysiotherapie, hulpmiddelen)
  • Kosten voor een gezinshulp
  • Kosten voor extra kleding en beddengoed van een chronisch zieke
  • Reiskosten voor eigen ziekenbezoek en onder voorwaarden voor ziekenhuisbezoek van een ander
  • Kosten aanpassing woning, voor zover niet vergoed door de gemeente

Aftrekbare studiekosten

Het jaar 2021 is het laatste jaar dat de aftrekpost voor studiekosten nog bestaat. Deze fiscale regeling gaat na 2021 vervallen. Dus als je denkt hiervoor in aanmerking te komen is het goed om hier dit jaar nog naar te kijken. Er mogen alleen noodzakelijke kosten worden afgetrokken, zoals collegegeld, cursusgeld en leermiddelen. De aftrekpost geldt niet voor een cursus of hobby maar als je op dit moment een studie volgt voor je werk of om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren, zijn die studiekosten aftrekbaar. Voor studenten die een lening, beurs of OV-abonnement van DUO hebben geldt de aftrekpost niet. Maar voor hen geldt wel dat het goed is om aan het einde van het jaar te bekijken of ze niet teveel belasting hebben betaald over de verdiensten van een bijbaantje. Als er teveel loonbelasting is ingehouden kunnen de studenten dit via de aangifte inkomstenbelasting terugvragen bij de belastingdienst.

Verzamelinkomen schatten

Wil je weten waar je komend jaar aan toe bent dan kun je proberen het verzamelinkomen te schatten. Zo kun je je voorbereiden of je een bedrag moet terugbetalen, of op een financiële meevaller. Je kan het verzamelinkomen schatten door je bruto maandloon en dat van je eventuele partner op te tellen en te vermenigvuldigen met twaalf (twaalf maanden in een jaar). Vervolgens moet u 8% van het bruto inkomen erbij optellen (de vakantietoeslag). Ook een eventuele dertiende maand moet je meerekenen in het verzamelinkomen. Nu heb je ongeveer uitgerekend wat je straks ook bij de belastingaangifte gaat invullen bij het inkomen uit werk in box 1.

Uitstel aanvragen

Wordt het je allemaal even te veel en beginnen de begrippen je te duizelen, maar wil je wel je aangifte doen? Geen probleem. Je kan altijd bij de belastingdienst uitstel van belastingaangifte aanvragen. Als je bijvoorbeeld nog iets moet uitzoeken of je nu nog midden in een verhuizing zit en je er gewoon even niet de tijd voor hebt. Vraag voor 1 mei uitstel aan, dan krijg je vanzelf een brief van de belastingdienst dat ze de aanvraag hebben ontvangen. Daar staat ook in wat je verder moet doen. Je vult dan je belastingaangifte in voor 1 september. Dan is het wel belangrijk dat je er op tijd bij bent. Daarna is namelijk je kans verkeken.

Nieuwste over Inkomstenbelasting en BTW voor Ondernemers (ZZP) Tips

Geld lenen als zzp’er

Een zzp’er, ook wel zelfstandige-zonder-personeel, heeft in veel gevallen een ietwat onzekere financiële positie. Kun je