Wordt ouderenkorting automatisch toegepast? Een kijkje in de Belastingkeuken

5 minuten leestijd
Wordt ouderenkorting automatisch toegepast

Last Updated on: 19th december 2023, 09:23 am

Als gepensioneerde burger is het altijd zaak dat je goed oplet bij het invullen van je belastingen. Het probleem zit eigenlijk in twee dingen. Als je naast je AOW namelijk een ander pensioen ontvangt, dan betaal je meestal niet voldoende inkomstenbelasting. Je kunt het jaar daaropvolgend dan overvallen worden door een navordering.

Het andere ding ligt in de ouderenkorting. We gaan in op de vraag: wordt ouderenkorting automatisch toegepast?

De ouderenkorting is in feite een fiscale tegemoetkoming aan gepensioneerden. Het kan in sommige gevallen lager uitvallen in het geval dat je geen actie onderneemt.

Ouderenkorting 2024De ouderenkorting gaat in 2024 van € 1.835 naar € 2.017. De alleenstaande ouderenkorting gaat worden verhoogd naar € 526
Wordt ouderenkorting automatisch toepast?Als je aan de voorwaarden voldoet dan wordt de korting automatisch in je aangifte verwerkt. Maar dit gaat niet altijd goed. Houd dit dus goed in de gaten of het is meegenomen in je belanstingaangifte.

Inkomstenbelasting

Om te beginnen bij de navordering over de inkomstenbelasting, met name voor AOW’ers. Je kunt hier altijd mee te maken krijgen. Als je namelijk inkomen hebt, dan wordt door jouw werkgever of uitkeringsinstantie loonbelasting ingehouden.

Als je dan vervolgens meerdere inkomsten hebt, zoals bijvoorbeeld AOW en pensioen, dan gaat het niet altijd goed. Ons belastingstelsel is progressief. Dit houdt in dat je meer belasting betaalt naarmate je inkomen stijgt. Omdat de AOW in een laag stelsel valt wordt er weinig belasting ingehouden. Je betaalt dan gemakkelijk te weinig. Het is dus van belang dat je hier goed naar kijkt. Dit om vervelende verrassingen te voorkomen.

Algemene heffingskorting

Je ziet het ook vaak fout gaan bij de berekening van de algemene heffingskorting. Dit is een korting op de verschuldigde inkomstenbelasting. Ook deze korting is op zijn beurt inkomensafhankelijk. Het wordt lager naarmate je inkomen hoger wordt. Als je dit verkeerd invult, dan zit je het volgende jaar met de brokken. Kijk daarom de regels goed na. Er verandert namelijk ieder jaar wel iets.

Zo wordt in 2024 geen algemene heffingskorting meer toegepast op de minstverdienende partner als deze na 1962 is geboren. Uitkijken is dus het devies.

Je kunt dus het beste bij de Belastingdienst tijdig navraag doen wat betreft jouw voorlopige aanslag. Je kunt inloggen op Mijn Belastingdienst of de Belastingtelefoon (0800-0543) bellen. Je betaalt dan alles wat je verschuldigd bent verdeeld over het jaar. Als alles goed is ingevuld kom je dan niet voor iets onverwachts te staan.

Het is niet zo dat de Belastingdienst automatisch jouw inkomen corrigeert op het moment dat je AOW ontvangt. Je kunt er het beste zelf achteraan zitten. Je kunt altijd aan de SVB (Sociale Verzekerings Bank) vragen of ze rekening kunnen houden met jouw andere inkomsten.

Ouderenkorting

De ouderenkorting gaat volgend jaar van € 1.835 naar € 2.017. Deze korting wordt afgebouwd vanaf een inkomen van € 44.936 met 15%. Als oudere krijg je hierdoor meer ondersteuning in je koopkracht. De alleenstaande ouderenkorting gaat worden verhoogd naar € 526.

Deze korting wordt toegepast door de SVB. Je moet dan wel een uitkering voor alleenstaanden krijgen. Dit gebeurt alleen als je schriftelijk gevraagd hebt om jouw loonheffingskorting toe te passen. Dan hoef je dat niet via de aangifte van jouw inkomstenbelasting te doen.

Omdat de ouderenkorting ook progressief is kun je jouw inkomen over het hele jaar verlagen. Door bijvoorbeeld een schenking te doen aan een goed doel.

Lager inkomen

Het vervelende is dat als je een laag inkomen hebt, dat jouw korting kan verdampen. Het komt vaak voor dat de algemene heffingskorting en de ouderenkorting gezamenlijk hoger liggen dan het verschuldigde bedrag. Alles wat boven die lat ligt krijg je helaas niet uitbetaald. Zelfs niet als jouw partner wel belasting betaald.

Het is op zich een aparte situatie. Jouw korting krijg je niet omdat je niet voldoende belasting betaalt. Het zou een oplossing kunnen zijn om dit te gaan verrekenen met de inkomsten van partners. Dat is niet mogelijk bij te weinig vermogen. AOW’ers met vermogen krijgen wel dit cadeautje: de partner met een lager inkomen kan rekenen op fiscale steun.

Conclusie

Al met al zijn er ieder jaar weer veranderende regels. Om zeker te zijn van je zaak moet je je hierin verdiepen. Loop alles goed na en controleer het ook, eventueel met hulp. Sommige dingen worden inderdaad automatisch verrekend, maar dat wil nog niet zeggen dat het daarom ook helemaal klopt.

Redactie

De dynamische redactie van ondernemers.com wordt gevormd door een getalenteerde groep freelancers met een gedeelde passie voor ondernemen en een schat aan ervaring in diverse bedrijfssectoren.

De diverse achtergronden van de freelancers vormen een krachtig team dat ondernemers.com voorziet van een rijk scala aan artikelen. Samen streven ze ernaar om lezers te inspireren, informeren en ondersteunen bij hun ondernemersreis, met als doel het stimuleren van een bloeiende en veerkrachtige zakelijke gemeenschap.

Nieuwste over Blog