/

Belastingplan 2024: Informatie over de algemene heffingskorting voor 2024

5 minuten leestijd
Belastingplan 2024 Informatie over de algemene heffingskorting voor 2024

Last Updated on: 9th januari 2024, 02:50 pm

Iedereen die in Nederland woont of inkomsten ontvangt in Nederland is onderworpen aan inkomstenbelasting. Deze worden afgedragen aan de  Belastingdienst. Dit betekent dat alle Nederlandse werknemers belasting moeten betalen. Maar ook de mensen die de AOW gerechtigde leeftijd al hebben behaald. We gaan in dit artikel dieper in op het belastingplan 2024 en de ontwikkelingen voor de algemene heffingskorting voor 2024.

Dit doe je door een belastingaangifte in te dienen. Maar omdat een deel van de belasting wordt ingehouden op jouw loon, betaal je ook via je werkgever belasting. Ieder jaar veranderen de tarieven enigszins. Als je wilt weten wat er o.a. met de algemene heffingskorting gebeurt, lees dan verder.

Inwoners van Nederland betalen belasting over inkomen,  financiële belangen,  spaargeld en beleggingen. Deze categorieën worden boxen genoemd. Je betaalt ook wettelijke kosten uit jouw loon, zoals ouderdomspensioenen, langdurige zorg en een pensioen voor wezen en weduwen. Ook als je werkgever bent, betaal je natuurlijk belastingen.

We hebben de belastingzaken voor je op een rijtje gezet.

Ook interessant om te lezen: Wat verandert er aan de ouderenkorting in 2024 & Het bijzonder tarief voor 2024

Belastingplan 2024

in het Belastingplan 2024 staan veranderingen vermeld die te maken hebben met box 1.

In het Belastingplan 2024 staan veranderingen vermeld die te maken hebben met box 1. Het houdt in dat het lage tarief uit box 1 hoger gaat worden. Ook is bekend geworden dat de arbeidskorting omhoog zal gaan. Daarnaast zullen we te maken gaan krijgen met een aantal zaken die afgeschaft gaan worden. Dat zullen zijn:

 • de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor ouders
 • de betalingskorting voor de inkomensbelasting

Hoe verandert box 1?

Al geruime tijd is het tarief dat in box 1 staat opgebouwd uit 2 schijven. Als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, dan zijn het er zelfs 3. Nu gaat het lage tarief in box 1 een klein beetje verhoogd worden. Namelijk van 36,93% naar 36,97%.

Deze maatregel leidt tot het maximum van € 30 verhoging aan belastingheffing. Er is sprake geweest dat dit niet zou gaan gebeuren, dit is echter verworpen. In het komende jaar begint de 2e schijf op een bedrag van € 75.624. Het lagere tarief van box 1 wordt dus hoger. Er vinden ook veranderingen plaats voor het belastingvrij bijverdienen.

Wat gebeurt er met de heffingskorting?

Wat er gebeurt in box 1 is nog niet alles. Want veel van de heffingskortingen hangen af van jouw inkomen. Deze nemen af wanneer jouw inkomen toeneemt. Dit houdt in dat het marginale tarief, ook wel het effectieve tarief genoemd, hoger wordt dan het belastingtarief. Dit is al het geval bij € 1 meer verdienen.

De arbeidskorting wordt verhoogd

Ook de arbeidskorting wordt geïndexeerd en gaat worden verhoogd met een maximum van € 5.553. Als jouw inkomen hoger is dan € 39.898, dan neemt deze korting af met 6,51%.

Wat gebeurt er met de algemene heffingskorting?

De algemene heffingskorting wordt eveneens geïndexeerd. Een verschil is dat hierbij de afbouw sneller verloopt. Bij een inkomen vanaf € 24.904 wordt deze afgebouwd met 6,652%. Dit wordt gezien als een tariefsverhoging. De afbouw is vanaf 2025 ook van toepassing op de andere boxen.

Werkgeversbelastingen in Nederland

Als je werkgever bent geven we je een rijtje met percentages waar je aan moet denken:

 • 5,49% – AOF laag (bijdrage arbeidsongeschiktheidsverzekering) op maximaal 59.607 EUR belastbare basis
 • 6,75% – Heffing ZVW-premie (Nederlandse bijdragen ziektekostenverzekering) over maximaal 59.607 EUR belastbare grondslag
 • 1,11% – Premie Whk gediff (Gedifferentieerd Premium Werkhervattingsfonds) op een maximum van 59.607 EUR belastbare basis
 • 0,50% – Uniforme opslag kinderopvang op maximaal 59.607 EUR belastbare grondslag
 • 2,70 tot 7,70% – AWF hoog (afhankelijk van contract) op maximaal 59.607 EUR belastbare basis

Belastingtarieven

Wat is precies de inkomstenbelasting die  werknemers uit hun salaris moeten betalen?

Hoeveel belasting je betaalt, hangt o.a. af van jouw loonschijf:

 • Tussen € 0 en 69.398: 37,03%
 • Hoger dan €69.398: 49,5%
 • Tot 2888 EUR korting – Werknemers hebben recht op een “algemene heffingskorting” van -6,007% per euro extra verdiend tussen 21.317 EUR en 69.398 EUR op jaarbasis. Dit moet worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.
 • Tot 4260 EUR korting – Werknemers hebben recht op een arbeidskorting. Deze wordt in mindering gebracht op de inkomstenbelasting.

Lees meer in ons overzicht over belastingen en heffingen voor ondernemers.

Redactie

De dynamische redactie van ondernemers.com wordt gevormd door een getalenteerde groep freelancers met een gedeelde passie voor ondernemen en een schat aan ervaring in diverse bedrijfssectoren.

De diverse achtergronden van de freelancers vormen een krachtig team dat ondernemers.com voorziet van een rijk scala aan artikelen. Samen streven ze ernaar om lezers te inspireren, informeren en ondersteunen bij hun ondernemersreis, met als doel het stimuleren van een bloeiende en veerkrachtige zakelijke gemeenschap.

Nieuwste over Blog