Loonheffing bijzonder tarief 2024 uitgelegd

10 minuten leestijd

Op je loonstrook zal je altijd naast je bruto-nettoloon je overuren zien staan. Daarbij komen ook nog je dertiende maand en je vakantiegeld. Deze inkomens worden gezien als bijzonder tarief. Over deze inkomsten hou je minder over dan over je normale loon. Dat werkt allemaal dus net even anders. Wij leggen het voor je uit in dit artikel. 

Over je inkomen betaal je belasting. Maar ook als je extra inkomen ontvangt, bijvoorbeeld in de vorm van een dertiende maand, moet je hierover belasting betalen. Dit is namelijk de loonheffing bijzonder tarief. Het is dus het belastingpercentage dat wordt toegepast op eenmalige verloningen. Hieronder valt vakantiegeld, overwerk, een dertiende maand, een bonus, eenmalige uitkeringen en de uitbetaling van verlof dagen. Voor deze beloningen geldt een hogere belasting dan over het reguliere salaris. Het gevolg is dat je netto minder over houdt. In principe wordt dit percentage één keer per jaar vastgesteld. Hoe zit dat nou precies?

Bijzonder tarief loonbelasting

Naast dat je dus belasting betaalt over je salaris, moet je ook belasting betalen over eenmalige verloningen. Het bijzondere tarief loonbelasting is het belastingpercentage dat wordt toegepast voor eenmalige verloningen. Hierbij kun je denken aan:

 • eenmalige beloningen of beloningen die slechts eenmaal per jaar worden toegekend (voorbeelden zijn gratificaties, tantièmes, bonus en vakantietoeslag).
 • overwerkloon.
 • eenmalig uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen.
 • beloningen over een ander tijdvak, zoals achteraf betaalde provisies of loonsverhoging met terugwerkende kracht.
 • nabetalingen die betrekking hebben op tijdvakken van een vorig kalenderjaar.

Waarom betaal ik meer loonheffing over bijzonder tarief?

Een vraag die enorm veel werkenden zichzelf stellen: ‘waarom betaal ik meer loonheffing over bijzonder tarief?’ Ik heb toch gewoon recht op het geld dat ik op mijn loonstrook betaald krijg? Dat klopt inderdaad, maar het heeft te maken met de loonheffingskorting. Wanneer jij twee banen hebt geldt eigenlijk hetzelfde principe. Dan heb je een baan waar je meer verdient en een baan waar je minder verdient. Je kiest dan voor het geld van de baan waar je het meest verdient. Hier krijg je loonheffingskorting overheen waardoor je ook meer overhoud per maand. Bij het bijzondere tarief geldt dit hetzelfde. Er wordt nog belasting geheven over je dertiende maand of over je vakantiegeld. Daardoor lijkt het alsof je minder betaald krijgt.

Jaarloon als uitgangspunt voor tabellen bijzondere beloningen

Voor de hoogte van het loon wordt uitgegaan van het jaarinkomen. Er zijn drie situaties mogelijk als het gaat om het jaarinkomen:

 • Je hebt de medewerker het hele voorafgaande kalenderjaar loon betaald. Bij het berekenen ga je dan uit van het loon dat de medewerker in dat jaar van jou heeft gekregen.
 • Als de medewerker tijdens het vorige jaar bij jou is komen werken, ga je uit van het tot een jaarloon herleide bedrag.
 • Is de medewerker in het huidige jaar in dienst gekomen? Dan herleid je een jaarloon op basis van het lopende jaar. Je moet dan het jaarloon herleiding alsof je werknemer over het hele lopende jaar loon zou krijgen.

Wat is een loonheffing?

Iedereen die loon en salaris ontvangt van zijn werkgever, weet dat er bepaalde loonheffingen worden ingehouden. Hoe meer je verdient, hoe hoger deze loonheffingen zijn. De loonheffing bestaat uit drie delen:

 • De loonbelasting en premies volksverzekeringen, zoals AOW, ANW, WLZ (AWBZ)
 • De premies werknemersverzekeringen, zoals ZW, WW, WAO en WIA
 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, ZVW

Bij de meeste medewerkers wordt loonheffingskorting toegepast, behalve wanneer zij meerdere banen (inkomstenbronnen) hebben. Als dat laatste het geval is, mag er in principe maar bij een werkgever loonheffingskorting worden toegepast. Vaak wordt er dan gekozen om de loonheffingskorting toe te passen bij de werkgever met het hoogste belastbaar inkomen. Ben je dit vergeten door te geven aan je werkgevers, dan houd je aan het einde van de maand relatief veel nettoloon over. Maar je zult dan aan het einde van het jaar een groot bedrag moeten terugbetalen. Het is dus wel handig om dit bij je werkgever aan te geven.

Tabellen bijzondere beloning

Voor bijzondere beloningen wordt een aparte tabel gebruikt. Deze is anders dan de loonheffing hierboven omdat deze beloning bovenop het normale maandloon komen. Dit betekent dat de bijzondere beloning valt in de schijf met het hoogste tarief, ook wel het ‘marginale tarief’.

Hoe wordt het percentage bijzonder tarief 2024 bepaald?

Het percentage bijzonder tarief wordt in principe één keer per jaar vastgesteld op basis van het jaarinkomen van het vorige jaar. Op basis van het (afgeleide) jaarinkomen kunnen er verschillende tarieven belastingen voor eenmalige verloningen worden toegepast. Deze verschillende tarieven zijn er om te voorkomen dat medewerkers bij hun aangifte inkomstenbelasting veel geld terug kunnen krijgen of moeten bij betalen. Dus als jouw medewerkers meer zijn gaan werken of verdienen dan het jaar daarvoor, kun je het tarief voor bijzondere beloning aanpassen. Dit jaar is er aardig wat veranderd als het aankomt op loonheffing bijzonder tarief. Het is namelijk voor iedereen weer anders. Wat jouw loonheffing bijzonder tarief is, ligt helemaal aan jouw situatie. Ben je jonger dan AOW-leeftijd (67 jaar en 3 maanden) of ben je al met pensioen? Ook hoeveel je verdient speelt hierin mee. Hieronder staat de tabel die de Belastingdienst ervoor gebruikt. Je kunt hierin zelf opzoeken welk percentage bijzonder tarief voor jou van toepassing is.

Bron: Belastingdienst

Loonbelasting is een voorheffing

De werkgever houdt bij extra inkomen meer belasting in om te voorkomen dat je later moet bijbetalen. Dit kan soms te veel belasting zijn. Het moment om te bepalen hoeveel belasting je echt moet betalen is het moment van het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en de daaruit volgende belastingaanslag. Loonbelasting is dus een voorlopige heffing; een voorschot op de Inkomstenbelasting (IB). De Inkomstenbelasting is uiteindelijk de definitieve heffing. Dit komt omdat bij de aangifte inkomstenbelasting alle inkomsten meegenomen worden en niet alleen uw salaris of loon. Je kan dan ook allerlei fiscale aftrekposten opvoeren die je gedeeltelijk van de belastingdienst terugkrijgt. In deze aangifte wordt dus écht bepaald wat je aan de Belastingdienst moet betalen. Heb je te veel betaald? Dan krijg je het overschot terug? Heb je te weinig betaald? Dan moet je (helaas) bij betalen met daarbij een heffingsrente. Dus ook over de bijzondere beloningen zoals, overwerk, vakantietoeslag, een dertiende maand of een bonus kan je geld terugkrijgen. Het is dus niet juist dat je van dit extra geld niks overhoudt. De heffing is een voorschot op de uiteindelijke definitieve aanslag. Wanneer jij te veel hebt betaald, krijg jij dit ook netjes terug. Weet je al in de loop van het jaar dat je te veel hebt betaald, dan kun je alvast een verzoek indienen bij de Belastingdienst om eerder je geld terug te krijgen.

Hoe kan ik mijn loonheffingskorting aanzetten?

Je vraagt altijd loonheffingskorting aan bij je werkgever. Zij zorgen er dan voor dat het bedrag wordt verrekend op je loon en zichtbaar wordt op je loonstrookje. Vaak is dit slechts een kruisje wat ze kunnen aanvinken, al dan niet online. Je kan altijd wisselen, mocht je bijvoorbeeld nog een baan krijgen waarbij je meer verdiend dan kan het verstandig zijn om je loonheffing hieraan te zetten. Dan kan je altijd wisselen. Mits er maar geen overlap tussen zit. Het is dus het makkelijkste om te gaan voor korting waar meer belasting wordt betaald over het loon. Dus de baan met de meeste uren of het grootste loon. Of natuurlijk beiden!

Dit is precies zo wanneer je dus recht hebt op loonheffing op basis van bijzonder tarief. Wanneer je bijvoorbeeld te maken hebt met eenmalige verloningen.  Denk dus aan overwerkloon, vakantieslag of een bonus.

Nieuwste over Inkomstenbelasting en BTW voor Ondernemers (ZZP) Tips