/

Tegen welke uitdagingen kun je lopen met Lean Six Sigma?

3 minuten leestijd

Last Updated on: 9th februari 2024, 11:29 am

In een wereld waarbij efficiëntie onder de mens voorop staat, is Lean Six Sigma een bekende naam. Deze methode is een populaire naam, en dat is niet zonder reden, deze techniek heeft keer op keer bewezen dat het processen binnen een bedrijf efficiënter kan laten verlopen. Toch zijn er een aantal uitdagingen waar je tegen aan kan lopen als je deze methodiek toepast. Hieronder leggen we je uit tegen welke uitdagingen je kunt aanlopen met Lean Six Sigma.

Management

Lean Six Sigma is een proces die alleen goed kan worden uitgevoerd als ook daadwerkelijk iedereen betrokken is, je ziet nog wel eens dat het management wat minder of zelfs helemaal niet betrokken is omdat ze er de meerwaarde niet van in zien. Maar juist het management heeft een actieve rol bij de cultuurverandering die nodig is om Lean Six Sigma effectief te maken.

Verandering

De tweede uitdaging kan de moeite zijn om een verandering te accepteren, je gooit met Lean Six Sigma namelijk wel heel je bedrijfsproces om. Vaak hebben werknemers hier iets op tegen, omdat ze waarde hechten aan hun oude en vertrouwde werkwijze en daar vaak geen verandering in willen zien.

Focus

Je moet wel een focus hebben op het goede, het is dus niet de bedoeling dat je gefixeerd raakt op het uitvoeren van de technieken die Lean Six Sigma aanbiedt. Je moet kijken naar het grotere plaatje en wat je daarvoor nodig hebt om je uiteindelijke doel te bereiken.

Training

Als laatste is training nog een hele belangrijke, want niet alleen de mensen die Lean Six Sigma als initiatief hebben getoond moeten voldoende kennis bevatten over de processen, ook alle andere mensen in het bedrijf moeten goed worden getraind om ook om te kunnen gaan met de nieuwe manier van processen doorlopen. Mocht je meer willen weten over Lean Six Sigma, kijk dan eens op https://www.theleansixsigmacompany.nl/wat-is-lean-six-sigma/.

We willen alles steeds efficiënter hebben, daarbij kan Lean Six Sigma als het gaat om het verbeteren van bedrijfsprocessen bij helpen. Toch kun je hier tegen een aantal uitdagingen aanlopen, zo heb je een goed betrokken management nodig om de veranderingen toepasbaar te maken. Ook kan verandering soms moeilijk worden geaccepteerd. Het is belangrijk om goed de focus te houden op het grotere plaatje en er voor te zorgen dat iedereen binnen het bedrijf goed getraind is om met Lean Six Sigma om te kunnen gaan.

Redactie

De dynamische redactie van ondernemers.com wordt gevormd door een getalenteerde groep freelancers met een gedeelde passie voor ondernemen en een schat aan ervaring in diverse bedrijfssectoren.

De diverse achtergronden van de freelancers vormen een krachtig team dat ondernemers.com voorziet van een rijk scala aan artikelen. Samen streven ze ernaar om lezers te inspireren, informeren en ondersteunen bij hun ondernemersreis, met als doel het stimuleren van een bloeiende en veerkrachtige zakelijke gemeenschap.

Nieuwste over Blog