Mag je eigenlijk zomaar op elke hoogte werken?

4 minuten leestijd

Als je hoogtevrees hebt, dan zal je wel eens mensen op een dak of op een bepaalde hoogte zien denken, je hart ophalen en blij zijn dat jij het niet bent wat dat hoeft te doen. Hoewel het er soms best gevaarlijk uit kan zien wat alle werkende mensen op grote hoogtes uitvoeren, kan je niet “zomaar” op grote hoogte aan het werk gaan. Voor werken op hoogte zijn namelijk allerlei verschillende wet- en regelgeving ontworpen, om het risico van het werk, voor zover dat kan, te minimaliseren. Om alles over valbeveiliging te weten te komen, kun je altijd VTD veiligheidsexperts raadplegen.

Valbeveiliging

Wanneer je op hoogte gaat werken is valbeveiliging eigenlijk altijd een goed idee. Better safe than sorry, right?. Toch zal het waarschijnlijk niet in je opkomen om gebruik te maken van valbeveiliging wanneer je de trap op klimt om de peer van een lamp te veervangen. Vanaf een bepaalde hoogte is het echter wettelijk verplicht om gebruik te maken van valbeveiliging: namelijk voor werkzaamheden van 2,5 meter. Valbeveiliging is echt ontzettend belangrijk en kan levens redden. Helaas zijn er verhalen bekend van mensen waarbij een val tijdens het werk hen fataal is geworden. In het Arbobesluit kun je het volgende vinden: “Arbeidsomstandighedenbesluit 3.16. Valgevaar: Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risico verhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen.”

Veilige zone

Wanneer er bovenop daken wordt gewerkt, maken mensen vaak gebruik van een zogeheten “veilige zone”. Dit een zone wat aangebracht kan worden op een plat dak. De afstand tussen de werklocatie en de dakrand of doorvalveilige lichtkoepel moet dan echter wel minstens vier meter zijn. De veilige zone wordt afgezet door een looppad. Door deze veilige zone gebruiken hoef je dus niet per persoon vastgemaakt te worden aan een vorm van valbeveiliging.

man wearing red hard hat hanged on brown rebar bar

Collectieve valbeveiliging

Valbeveiliging kun je toepassen door een individu met een kabel te ankeren aan een bepaald punt. Als iemand dan zou vallen, dan zit hij of zij sowieso vast aan een vast punt, waardoor een val ter grond eigenlijk niet mogelijk is en in ieder geval minder risicovol. Wil je echter liever niet elke werknemer los van elkaar beveiligen, dan zou je ook kunnen kiezen voor collectieve valbeveiliging. Een voorbeeld hiervan is een dakrandbeveiliging, waarbij een soort hek aan de randen van het dak wordt gevestigd. Zo is het hele werkende team in een keer beveiligd, zonder dat ze per persoon aparte valbeveiliging nodig hebben. Al kun je daar natuurlijk ook voor kiezen:

Individuele valbeveiliging

Bij individuele valbeveiliging maak je gebruik van een kabelsysteem met ankerpunten. De ankerpunten bevestig je dan vervolgens aan het dak, en door middel van het kabelsysteem worden de werknemers als individu verbonden aan het ankerpunt. Een ernstige val maken wordt hiermee vrijwel onmogelijk. Houd er wel rekening mee dat werknemers een harnasgordel aan dienen te trekken. Je zou ook gebruik kunnen maken van een veiligheidslijn Dit systeem lijkt erg op het ankersysteem maar zorgt voor iets meer mobiliteit. Zo zit je niet geankerd aan één ankerpunt, maar kun je bewegen langs de werklijn. Zie het als de lijn van een hond vastmaken aan een bepaald punt – de hond is vrij om zich te bewegen, maar niet verder dan de radius van de lijn. Deze methode wordt ook gebruikt voor werken op hoogte, zodat werknemers niet over de rand van het dak kunnen vallen.

Nieuwste over Topondernemers