Hoe kan je van vertalen je werk maken?

3 minuten leestijd

Last Updated on: 11th april 2022, 08:16 am

Meerdere talen kunnen spreken en woorden en zinnen kunnen vertalen is waardevol. Niet alleen omdat het jezelf verder brengt in het leven, maar ook omdat je het voor meerdere doeleinden kunt gebruiken. Allereerst is het spreken van meerdere talen waardevol voor jezelf en je hersenen, omdat het goed spreken van meerdere talen je hersenen extra uitdaagt. Daarnaast kun je deze talen natuurlijk ook in verschillende landen toepassen en kun je je dus zo ook in het buitenland gemakkelijk wegwijs maken.

two women taking to each other while holding pens

Taalniveau

Voor het worden van een tolk is niet per se een opleiding vereist. Als je beide talen goed beheerst dan kun je ook zonder opleiding een functie als tolk aangeboden krijgen. Deze taalniveaus worden aangeduid als CEFR. Er zijn drie verschillende niveaus, die per stuk ook worden opgedeeld. Er zijn dus zes verschillende niveaus die verschillende vaardigheden (spreken, schrijven, luisteren en lezen) combineren. Beginners in een taal worden aangeduid als A1 of A2. A2 is hier dus een gevorderde beginner. Gevorderde gebruikers worden aangeduid als B1 en B2, en vergevorderde gebruikers van een taal (zoals native speakers) worden aangeduid als C1 en C2.

Juridisch

Heb je ambities om jouw tolk-skiflls in het recht te kunnen toepassen? Dan zou je kunnen overwegen om beëdigd tolk te worden. Beëdigde tolk en vertalers zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en hebben voor de rechtbank de eed of belofte afgelegd onder andere altijd naar waarheid te vertalen en geheimhouding te betrachten over het werk waar zij mee te maken krijgen. Hiermee kun je dus ook bij de politie werken. Je hebt immers een eed afgelegd waarin je zegt vertrouwelijke informatie niet te zullen delen, wat een tolk geschikt maakt voor de politie.

Tolken

Natuurlijk zijn er ook tolken vereist voor andere branches. Bijvoorbeeld voor losse projecten. Denk maar eens aan televisieprogramma’s zoals 3 op reis waarbij er vaak een tolk meegaat om de communicatie tussen de presentator of presentatrice en de lokale bevolking mogelijk te maken. Tolken kunnen letterlijk de barrière tussen mensen met verschillende talen en culturen weghalen. Het werk is dus ontzettend waardevol. Als tolk is het echter wel belangrijk dat je mensen je weten te vinden. Je kunt als ondernemer je zelf in de markt zetten als professioneel tolk, maar je kunt je ook aansluiten bij een tolkbureau. Het is echter wel belangrijk dat je kunt aantonen dat je de taal op minimaal c1 niveau beheerst, dus leg van tevoren een test af om dit te kunnen aantonen. Daarnaast heb je als tolk ook een VOG (een verklaring omtrent gedrag) nodig.

Nieuwste over Blog