Wat dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

4 minuten leestijd

In sommige beroepen is een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. Denk bijvoorbeeld wanneer je werkt als accountant, architect of als advocaat. Deze beroepen worden uitgevoerd door mensen, zoals veel beroepen natuurlijk. Maar waar mensen werken, kunnen er fouten worden gemaakt. In sommige beroepen kunnen fouten voor grote financiële en lichamelijke problemen zorgen. Niemand wil dat deze beroepsfouten worden gemaakt, maar wanneer ze worden gemaakt is het prettig dat een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, van bijvoorbeeld Diks.nl, het voor je oplost.

Stel: je bent web developer. Als ICT’er heb je al heel wat websites gebouwd. Een klant komt bij jou met de vraag of je binnen 2 maanden een nieuwe website kunt bouwen. Het is belangrijk dat de website dan af is, want er komt een groot congres aan en dan moet de website zijn vernieuwd. Jullie drinken samen koffie, nemen de plannen door en stellen een deadline. Je geeft aan dat het geen probleem is en maakt een offerte op basis van een website bouwen op korte termijn. Vol goede moed gaan jullie op kantoor aan de slag met deze nieuwe opdracht. Maar dan maakt één van je werknemers een cruciale fout, een beroepsfout. Je komt er te laat achter en moet aan de opdrachtgever laten weten dat de website niet voor het congres af is. Er komen extra kosten bij, niet alleen voor jou omdat je nu veel langer bezig bent met het bouwen van de website dan dat je daadwerkelijk hebt geoffreerd. Maar ook de cliënt is ontevreden. De BAV-verzekering, Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dekt de financiële schade die hier is ontstaan.

Waar mensen werken…

Nalatigheid, vergissingen, onjuistheden, een gebrekkig advies of verkeerd handelen. Als zelfstandige of als je een BV runt. We zeiden het net al even, maar beroepsfouten kun je nooit helemaal uitsluiten. Want waar mensen werken, worden er fouten gemaakt. Maar een verkeerd advies of een verkeerde berekening kan wel voor heel grote financiële gevolgen hebben. Niet alleen voor jou als accountant of architect, maar ook voor de klant. Je wordt vervolgens aansprakelijk gesteld voor een beroepsfout. Omdat je mogelijke schade niet uit je eigen zak wilt betalen, is er gelukkig de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In sommige beroepen verplicht en in sommige beroepen een veilige toevoeging.

Wat valt er onder een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Door het doen van bepaalde beroepen loop je het risico om aangesproken te worden op een beroepsfout. Denk bijvoorbeeld aan een fout in de boekhouding. Je hoeft deze fout niet zelf te hebben gedaan. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld personeelsleden, uitzendkrachten, vennoten, firmanten of stagiaires een fout hebben gemaakt. Zij vallen dan ook onder jou deze verzekering. Als er iets fout gaat, is het fijn dat de kosten van verweer maar ook de rechtsbijstand of het voorkomen of verminderen van schade wordt vergoed. Hierdoor dek je veel kosten wanneer er een beroepsfout wordt gemaakt.

Wat is er niet verzekerd?

Er zijn vaak ook dingen die niet verzekerd zijn, denk bijvoorbeeld aan vermogensdelicten. Hieronder valt fraude maar ook diefstal. Ook schade door opzet of roekeloosheid wordt niet verzekerd. Onkosten die je niet aan een cliënt in rekening kunt brengen, worden vaak ook niet in een verzekering meegenomen.

Nieuwste over Ondernemerstips