/

Mag je 7 dagen achter elkaar werken: wat zegt de wet

6 minuten leestijd
Mag je 7 dagen achter elkaar werken wat zegt de wet

Last Updated on: 1st juli 2024, 11:46 am

Omdat het ongezond is om te lang achter elkaar te werken zijn er door de overheid regels opgesteld. Als je rondloopt met de vraag: mag je 7 dagen achter elkaar werken, lees dan verder. In deze blog bespreken we de werk- en rusttijden van werknemers, zoals ze wettelijk zijn opgesteld.

Werktijden in het algemeen

In de Arbeidstijdenwet staan alle regels voor werk- en rusttijden. Er wordt precies aangegeven hoe lang je mag werken in een specifieke periode. Er staat in deze wet ook aangegeven wat het recht is op pauze of wanneer je rusttijd moet nemen. Dit gaat op voor iedere werknemer vanaf 18 jaar en hieronder vallen ook stagiairs en uitzendkrachten. Er gelden weer aparte regels voor jongeren.

De overheid wil met deze wet een bescherming bieden als het gaat om te lange werkdagen. Omdat het niet gezond is wanneer je te lange tijd arbeid verricht. Het is daarnaast een risico omdat het onveilig kan worden.

Ook is de wet bedoeld om je te helpen om je privéleven gezond te kunnen verbinden met je werk. Denk hierbij aan de zorg voor kinderen of andere zaken.

Mag je 7 dagen achter elkaar werken: regels voor werktijden

  • Je mag in de eerste plaats niet langer dan 12 uur achter elkaar werken.
  • Gedurende een week mag je maximaal 60 uur werken. Dat mag alleen niet iedere week. Het gaat om het gemiddelde. Over de loop van 16 weken mag het gemiddelde namelijk niet hoger dan 48 uur zijn.
  • Dit alles heeft wel te maken met de cao. Het kan zijn dat er in de cao van jouw werkplek iets anders aangegeven is.
  • Er bestaan uitzonderingen, zoals beroepssporters en huisartsen. Voor het werken op zondagen gelden ook weer andere regelgeving.

Flexibel werken: hoe zit dat?

Er bestaat de Wet flexibel werken. Op basis hiervan kun je verzoeken tot een aanpassing, bijvoorbeeld die van je werktijd.

Rusttijden wettelijk bepaald

Er staat in de wet dat je na iedere werkdag ten minste 11 achtereenvolgende uren rust dient te nemen. Een werkgever mag eens per week deze rusttijd verlagen tot 8 uur, maar alleen als dit echt nodig is.

Nadat de werkweek is afgelopen moet je een langere periode rust nemen van 36 uur. Hiervan mag je afwijken, maar dan moet je in 14 dagen ten minste 72 uur ononderbroken rust hebben. Je mag dus 11 dagen achter elkaar werken.

Recht op pauze

Een pauze moet minimaal een kwartier zijn. Als je langer dan 5,5 uur op een dag werkt, dan heb je recht op een half uur pauzetijd. Bij 10 uur of langer heb je recht op 3 kwartier aan pauzetijd. Hiervan kan worden afgeweken in de cao.

Bij zwangerschap

Als je zwanger bent of net bevallen bent, dan heb je recht op aangepaste werktijden en pauzes.

Bij nachtdiensten

Omdat nachtdiensten extra zwaar zijn gelden er andere regels. In dit geval mag je per 16 weken 36 nachten maximaal werken. Je mag maximaal 7 nachtdiensten achter elkaar werken, alhoewel sommige cao’s hiervan afwijken. Iedere dienst mag hooguit 10 uur duren en mag uitgebreid worden naar 12 uur wanneer dat nodig is. Hiervoor geldt wel een beperking. Dit mag hooguit 5 maal iedere 2 weken met een maximum van 22 keer ieder jaar.

Op de website van de Rijksoverheid staan bijkomende regels zoals die voor de rusttijden.

Afwijkende werktijden

Er zijn uitzonderingen en aanvullingen voor specifieke beroepen en sectoren. Denk hierbij aan de horeca waar ’s nachts werken een regel kan zijn. Hier zijn 20 nachtdiensten per 4 weken toegestaan.

Jongeren en werktijden

Als je jonger bent dan 18 jaar dan gelden minder soepele regels. Een jongere van 16 of 17 jaar mag maximaal 45 uur per week werken. Je schooltijd wordt hierin meegenomen.

Je mag iedere 4 weken gemiddeld niet boven de 40 uur uitkomen. Je mag ook geen nacht- of oproepdienst draaien en ook overwerk is niet toegestaan.

Over een periode van 4 weken mogen ze echter niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werken. Zij mogen geen nachtdiensten of oproepdiensten draaien en geen overwerk doen. Je rusttijd na iedere werkdag moet minstens 12 uur zijn. En bij iedere 4,5 uur werk heb je recht op een half uur pauze. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar dan zijn de regels nog strenger.

Samenvattend

De Arbeidstijdenwet gaat op voor werknemers in loondienst vanaf 18 jaar. Dit geldt eveneens voor stagiairs en uitzendkrachten. Er zijn aparte regels voor werknemers van 17 jaar en jonger, voor zwangere vrouwen en vrouwen die net zijn bevallen. Soms ook wat betreft zzp’ers en freelancers. In deze gevallen wanneer de veiligheid van anderen gevaar loopt.

Als je een half jaar in dienst bent, dan kun je beroep op de Wet flexibel werken. Je kunt dan bijvoorbeeld een verzoek indienen om gedeeltelijk thuis te werken. Voor het werken op zondag geldt dat dit in principe niet hoeft, behalve als het strikt noodzakelijk is.

Redactie

De dynamische redactie van ondernemers.com wordt gevormd door een getalenteerde groep freelancers met een gedeelde passie voor ondernemen en een schat aan ervaring in diverse bedrijfssectoren.

De diverse achtergronden van de freelancers vormen een krachtig team dat ondernemers.com voorziet van een rijk scala aan artikelen. Samen streven ze ernaar om lezers te inspireren, informeren en ondersteunen bij hun ondernemersreis, met als doel het stimuleren van een bloeiende en veerkrachtige zakelijke gemeenschap.

Nieuwste over Blog