Hoe ga je over tot incasso inschakelen? De stappen die je moet nemen

4 minuten leestijd

Het is nooit leuk als mensen of bedrijven je facturen niet betalen. Wanneer beslis je om over te gaan tot een incassobureau en wat zijn de stappen die je moet nemen?

De betaaltermijn is verstreken

Als je zaken met iemand hebt gedaan en bijvoorbeeld diensten hebt geleverd, spreek je met de partner een betaaltermijn af. De termijn komt en gaat en er wordt niet betaald. Erg vervelend natuurlijk, maar voordat je een incasso naar iemand stuurt, kan je ook nog proberen om het voor beide partijen simpel op te lossen. Het kan natuurlijk voorkomen dat iemand achterloopt met administratie, de factuur kwijt is of vergeten is. Als allereerst kan je een betalingsherinnering sturen.

Ingebrekstelling

Als de nieuwe betaaltermijn is verlopen en je het geld nog niet terug hebt, is het tijd om over te gaan op andere middelen. Het laatste redmiddel voor een incassobureau is een ingebrekstelling. Wettelijk zijn er geen regels voor het inhuren van een incassobureau, maar er moet wel een ingebrekstelling verstuurd zijn voordat een incassobureau mag ingrijpen. Bij zo’n ingebrekstelling wordt er nog één betalingskans gegeven aan de debiteur met een redelijke termijn. In de ingebrekstelling is het belangrijk om kennis te geven van het feit dat wanneer er niet aan betaling wordt voldaan, er een incasso procedure wordt gestart. Daarbij moet ook vermeld worden dat de kosten van de incasso procedure voor rekening van de debiteur zijn.

Incasso procedure

Wordt er na deze stappen nog steeds niet betaald? Dan kan je het best een incasso inschakelen. Hoe eerder je een incassobureau inschakelt, hoe groter de kans op succes. De kosten van het incassobureau zijn voor alle bureaus hetzelfde. Dat is namelijk vastgesteld in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Zo weet je zeker dat bureaus niet concurreren voor de prijs en dat je aan welk bureau dan ook, waarschijnlijk een goede en eerlijke partner hebt gevonden. De procedure van elk incasso bureau is hetzelfde. Het enige waar de bureaus in kunnen verschillen is kwaliteit.

Minnelijke fase

In de minnelijke fase gaat het incassobureau aan de slag om de betaling zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Ze deinzen niet terug om contact te zoeken met de debiteur. Dat gaat via telefoon, sms, e-mail, brieven of door middel van een huisbezoek. Bij deze fase worden er nog geen gerechtelijke stappen ondernomen, het blijft bij aanmaningen. In deze fase betalen de meeste debiteuren wel, aangezien een incassobureau ook enigszins afschrikt.

Gerechtelijke fase

Als de debiteur nog steeds zijn verplichting niet is nagekomen, is het tijd voor gerechtelijke stappen. Het incasso bureau kan je hier altijd bij helpen, maar meestal is er een tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. Deze kan de dagvaarding opstellen en daarnaast procedeert hij bij de rechtbank. De rechtbank kan dan bepalen dat de debiteur geld schuldig is aan de schuldeiser. Als er dan nog niet betaald wordt, kan de deurwaarder dan ook nog beslag leggen op (on)roerende zaken of loon. Hoe dan ook, je geld krijg je uiteindelijk terug. Al is het natuurlijk gemakkelijker als debiteuren direct betalen. Maak daarom altijd duidelijke afspraken met je partners.

Nieuwste over Topondernemers