Energieleverancier Hollandse Energie Maatschappij onder toezicht van ACM

3 minuten leestijd

Het zal niemand ontgaan zijn: de onrust op de energiemarkt. Hoge tarieven, onduidelijke contracten en energiebedrijven die onverwacht failliet gaan. Zo heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) recentelijk onderzoek uitgevoerd naar een aantal energiebedrijven, waaronder Hollandse Energie Maatschappij (HEM). De ACM heeft geconstateerd dat HEM per direct de financiële administratie op orde moet brengen. Tevens is gesteld dat de consumenten met openstaande bedragen op hun eind- of jaarafrekening, snel dienen te worden uitbetaald.

Een andere organisatie genaamd Holland Energie uit Almere, ondervindt veel hinder van deze situatie. Zij benadrukken geen enkele band te hebben met Hollandse Energie Maatschappij. Tussen de twee bedrijven is absoluut geen samenwerkingsverband. Consumenten wordt geadviseerd om voor klachten en vragen over de praktijken van HEM contact op te nemen met de klantenservice Hollandse Energie Maatschappij.

Het is niet de eerste keer dat consumenten de dupe worden van louche energiebedrijven en dat moet volgens de ACM en Consumentbond veranderen. Energiebedrijven trekken regelmatig negatieve aandacht waarbij recentelijk Hollandse Energie Maatschappij naar voren is gekomen. Sinds december staat het bedrijf onder verscherpt toezicht van de ACM en kan het bedrijf mogelijk zijn vergunning verliezen. HEM dient de zaken op orde te krijgen en de financiële eisen en administratieve tekortkomingen op te lossen.

De ACM heeft geconstateerd dat HEM in 60% van de gevallen de consument te laat terugbetaald voor de eind- of jaarafrekening en zich niet houdt aan de gemaakte contractuele afspraken omtrent de maandelijkse tarieven. In veel gevallen worden de tarieven wegens ‘stijgende prijzen’ fors verhoogd en is de consument het slachtoffer. Met HEM is op geen enkele wijze contact te krijgen en consumenten zitten met de handen in het haar.

Een stop op nieuwe klanten is een van de bevoegdheden die de ACM graag zou willen verkrijgen. De voorschriften voor energieleveranciers kunnen daardoor nauwkeuriger worden gecontroleerd, waarmee de gestelde regels door energieleveranciers beter opgevolgd kunnen worden. Hierdoor verkleint de kans zich dat consumenten de dupe worden van de situatie, zoals eerder het geval was bij andere energieleveranciers. De ACM heeft op dit moment alleen de bevoegdheid om de leveringsvergunning in te trekken en niet om een stop op nieuwe klanten te leggen.

Energieleveranciers dienen tijdig en transparant de consument te informeren over wijzigingen in contracten en offertes. In de regel zijn deze details opgenomen in de algemene voorwaarden en dienen ze beschikbaar te zijn bij het afsluiten van een energiecontract. De consument heeft het recht deze contracten binnen de gestelde bedenktijd door te nemen. Het wordt consumenten aangeraden het energiecontract te raadplegen en bij twijfel het bedrijf te bellen voor vragen en opmerkingen.

Nieuwste over Blog