De voordelen van een nauwkeurige parkeerdrukmeting

6 minuten leestijd

In veel gevallen is het goed en belangrijk om te weten hoe het ervoor staat met de parkeerdruk in een afgebakend gebied. Want als jij bijvoorbeeld een ondernemer of een projectontwikkelaar bent, is het essentieel om ook goed in kaart te hebben of de parkeergelegenheid in het gebied rondom jouw winkel, restaurant of appartementencomplex voldoende is om alles soepel en veilig te laten verlopen. Dit is vrij eenvoudig te achterhalen door middel van een parkeerdrukmeting. In dit artikel vertellen we je wat een parkeerdrukmeting precies is, welke voordelen er met een parkeerdrukmeting gepaard gaan en hoe je ook daadwerkelijk zo’n parkeerdrukmeting kunt laten uitvoeren.

 

Wat is een parkeerdrukmeting?

Aan de hand van een parkeerdrukmeting krijg je een duidelijk beeld van het aantal bezette parkeerplaatsen in een afgebakend gebied ten opzichte van de parkeercapaciteit van dit betreffende gebied. Denk aan bepaalde wijken, zones of straten. Hierdoor weet je exact of er momenten zijn waarop je parkeerplekken tekort komt en wanneer deze momenten dan precies plaatsvinden, zoals ’s ochtends of ’s avonds. Uiteindelijk wordt er aan de hand van zo’n parkeerdrukmeting beoordeeld of de capaciteit aan parkeerplaatsen voldoende is om aan de vraag wat betreft voertuigen in dit gebied te kunnen voldoen. Is er geen sprake van voldoende capaciteit? Dan bewijst deze parkeerdrukmeting dus dat de parkeergebieden te vol zijn en kan er wellicht actie worden ondernomen.

 

Wat wordt er gedaan tijdens een parkeerdrukmeting en wat zijn de voordelen hiervan?

Tijdens een parkeerdrukmeting voeren specialisten een onderzoek uit om onder anderen te kijken naar het aantal parkeerplekken, de parkeerdrukte en de tijdstippen wanneer er eventuele parkeerproblematiek ontstaat. Uiteraard wordt dit onderzoek uitgevoerd op verschillende dagen en tijdstippen, dus ook in het weekend, in de ochtend- en avonduren en ’s nachts. Hieruit volgt uiteindelijk een analyse die precies weergeeft waar en wanneer je tegen de parkeerproblematiek aanloopt op het moment dat dit daadwerkelijk optreedt. Een parkeerdrukmeting levert daardoor de volgende voordelen op:

 

Inzicht in behoeften en eventuele problemen voor parkeerders/bewoners

Aan de hand van nauwkeurig onderzoek tijdens zo’n parkeerdrukmeting, weet je precies of er voldoende parkeerplekken aanwezig zijn in het betreffende gebied en hoeveel parkeerplekken er nodig zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. Handig, zeker op het moment dat er bijvoorbeeld een vastgoedproject op de agenda staat en de kans groot is dat er op den duur veel parkeerders in de straat bij gaan komen.

 

Mogelijkheden tot aanpassen aantal parkeerplekken

Is er te weinig capaciteit aan parkeerplekken ten opzichte van de vraag naar parkeerplaatsen op die plek? Dan is er duidelijk sprake van parkeerproblematiek en de parkeergelegenheid in het betreffende gebied kan aan de hand van de cijfers uit het onderzoek dan ook eventueel worden aangepast. Denk dan bijvoorbeeld aan het efficiënter benutten of het eventueel uitbreiden van de parkeerruimte.

 

Toegang tot gedetailleerde (parkeer)gegevens

Het kan zijn dat je bij het aanvragen van een vergunning voor bijvoorbeeld het splitsen van een woning met een gedetailleerde analyse moet komen bij de gemeente. Door het (laten) uitvoeren van een parkeerdrukmeting heb je deze betrouwbare en objectieve gegevens direct bij de hand.

 

Parkeerdrukmeting combineren met een vragenlijst

Het komt meer dan eens voor dat een parkeerdrukmeting gepaard gaat met een korte vragenlijst onder bewoners en/of parkeerders die gebruikmaken van parkeerplekken op het afgebakende gebied. Op basis van deze vragen kan er meer duidelijkheid ontstaan omtrent de achtergrond van deze parkeerders. Zo leer je op die manier meer over de reden waarom de parkeerder op deze plek parkeert, hoe lang hij of zij hier parkeert en of de parkeerder ook daadwerkelijk in het betreffende gebied woont of niet. Allemaal gegevens waar je iets mee kan om een oplossing te bedenken tegen (mogelijke) parkeerproblematiek.

 

Parkeerdrukmeting laten uitvoeren? Schakel dan een specialist in!

Het is dus duidelijk dat een parkeerdrukmeting veel voordelen met zich meebrengt. Je krijgt de beschikking over veel gegevens en handige inzichten en weet precies of het betreffende gebied genoeg parkeercapaciteit biedt voor het aantal bewoners/parkeerders die in dit gebied willen parkeren. Voor veel straten, zones en wijken is het dan ook van groot belang dat zo’n parkeerdrukmeting nauwkeurig wordt uitgevoerd. Wil jij ook een parkeerdrukmeting van hoog niveau laten uitvoeren? Dan is het slim om hiervoor een specialist in te schakelen, die over de nodige ervaring en expertise beschikt om een parkeerdrukmeting tot een goed einde te brengen.

 

Nieuwste over Blog