Ziekmelden op werk? Dit is wat je moet weten

3 minuten leestijd

We zijn allemaal wel eens een dagje ziek. Wanneer je te ziek bent om te gaan werken, moet je je ziekmelden bij je werkgever. Voor ieder bedrijf kunnen de regels dan ook net anders zijn. Toch zijn er vaak wat algemene regels die voor iedereen gelden, die we je hier zullen vertellen.

Algemene regels

Een voorwaarde waar werkgevers aan moeten voldoen, is dat ze verplicht zijn om regels voor het aanvragen van verzuimverlof bekend moeten maken bij hun werknemers. De werknemers moeten deze regels dan ook opvolgen, zoals het op tijd aanvragen van verzuimverlof bijvoorbeeld. Het document waarin deze regels vermeldt staan moet voor alle werknemers beschikbaar zijn, en heet een verzuimprotocol.

Als werkgever mag je aan je werknemers vragen wanneer ze weer aan het werk denken te kunnen. De werknemers zijn niet verplicht om iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte. Hier mag je als werkgever ook nooit naar vragen.

Kort ziektebeeld

Wanneer je ziek bent, moet je je gelijk ziek melden bij je werkgever. De regels hiervoor staan altijd in het contract of het cao. De werkgever kan u vragen naar een bedrijfsarts te gaan. De bedrijfsarts mag alleen aan de werkgever doorgeven of u wel of niet ziek bent, hoelang uw ziekte waarschijnlijk gaat duren en welke taken u nog kunt doen op uw werk. De bedrijfsarts mag geen medische informatie aan uw werkgever geven.

Lang ziektebeeld

Er zitten wat verschillen in ziekmelding tussen een lang of een kort ziektebeeld. Als werkgever moet je de ziekmelding van een werknemer binnen een week doorgeven aan de arbodienst verplicht. Hoe eerder, hoe beter. Pas wanneer de werknemer na 42 weken nog niet beter gemeld is, meld je de werknemer ziek bij UWV. Als de werknemer na 91 weken het werk nog niet (volledig) heeft hervat, moet je als werkgever een re-integratieverslag opstellen en meegeven aan de werknemer voor de aanvraag van een WIA-uitkering. Maar dit is een uitzondering en gebeurt gelukkig niet vaak.

Zwangerschap

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof hoeft niet gemeld te worden aan de arbodienst. Deze afwezigheid van werk staat vast en wordt dus niet als ziekte gezien. Ziekte door zwangerschapsklachten wordt gewoon als ‘normale’ ziekte beschouwd. Mocht de ziekte doorlopen tot het moment dat het verlof begint, dan moet de ingangsdatum van het verlof worden doorgegeven aan de arbodienst. De arbodienst zal het dan in orde maken.

Nieuwste over Blog