Wie is er verantwoordelijk voor letsel bij je werknemers?

3 minuten leestijd

Een ongeluk op het werk kan zomaar gebeuren. Wie er dan aansprakelijk is voor het ongeluk is een tweede. Waar heb je allemaal recht op als werknemer?

Letsel

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werkplek een veilige en gezonde omgeving is. Als je tijdens het werk een ongeluk krijgt, is de werkgever meestal aansprakelijk. Je werkgever heeft namelijk een zorgplicht voor zijn werknemers. De zorgplicht is bijvoorbeeld: zorgen voor een veilige werkplek, zoveel mogelijk voorkomen dat je als werknemer ziek wordt of een ongeval krijgt, uitleggen hoe er veilig gewerkt moet worden en controleren of er veilig gewerkt wordt. De zorgplicht gaat heel ver en dat is goed ook. De werknemers moeten beschermd aan het werk kunnen. De werkgever is echter niet altijd aansprakelijk: als de zorgplicht goed is uitgevoerd en/of als er sprake is van eigen schuld van de werknemer, dan is de werkgever niet aansprakelijk.

Aansprakelijkheid van de werkgever

Een bedrijfsongeval is altijd vervelend. Het is natuurlijk nog vervelender als je werkgever jou niet wil compenseren na een bedrijfsongeval. Daarom zijn daar duidelijke regels over. Mochten er zich problemen voordoen, kan je altijd de hulp inschakelen van letselschade advocaat Amsterdam. Met een beetje hulp kom je er vaak makkelijker uit. Over het algemeen geldt dat het ongeval plaatsvindt doordat de werkgever zich niet aan zijn zorgplicht houdt, dan is hij aansprakelijk voor de schade. Je moet dan wel zelf bewijzen dat jij schade hebt en dat het komt door een bedrijfsongeval. De werkgever is niet aansprakelijk als hij zich aan zijn zorgplicht heeft gehouden. Als dat zo is, moet de werkgever bewijzen dat de schade niet door het ongeval komt.

Eigen schuld werknemer

Wanneer de werknemer aansprakelijk wordt gehouden voor het bedrijfsongeval, wordt er gekeken naar opzet of bewuste roekeloosheid. Dat betekent dat de werknemer vóór het bedrijfsongeval risico nam. Als kan worden bewezen door de werkgever dat je bewust een risico nam, word je aansprakelijk gesteld. Het is echter vaak lastig te bewijzen voor een werkgever. Daarom wordt er binnen het arbeidsrecht vaak uitspraak gedaan door een rechter. Deze bepaalt of jij als werknemer bewust was van de risico’s en het ongeluk hebt veroorzaakt door opzet of bewust roekeloos gedrag.

Schade bij niet-werknemers

De zorgplicht waaraan de werkgever moet voldoen, geldt ook voor medewerkers die geen arbeidscontract hebben afgesloten met de werkgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stagiairs, uitzendkrachten of vrijwilligers.

Nieuwste over Ondernemerstips