Wat zijn de voorwaarden van het STAP budget?

3 minuten leestijd

Dit artikel gaat over het STAP-budget. Wanneer kom je daarvoor in aanmerking? Maar eerst, wat is dat precies? We sluiten af met de aanvraagprocedure. We zullen het in vervolg over STAP hebben als we het STAP-budget bedoelen.

Wat is STAP?

STAP is de afkorting van STimulering Arbeidsmarkt Positie. Deze regeling is door de overheid in het leven geroepen om mensen te stimuleren om met scholing een betere kans te verkrijgen op de arbeidsmarkt. Dat geldt niet alleen voor werkzoekenden, maar ook voor werkenden. De eisen die door de arbeidsmarkt worden gesteld, veranderen namelijk continu. Het budget voor STAP is voor dit jaar is gelimiteerd tot € 160 miljoen. 

Er zijn vijf aanvraagperiodes in 2022. De maximale vergoeding bedraagt € 1000 per jaar per cursist. Daarmee worden tenminste 160.000 mensen financieel geholpen. Het animo is zeer groot en tot op heden ging het budget binnen een paar dagen op, dat voor een bepaalde aanvraagperiode beschikbaar was. De nieuwe ronde begint op 1 juli. Sinds de introductie van STAP is het niet meer mogelijk om cursuskosten af te trekken van de loonbelasting.

Voorwaarden voor STAP

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie uit de STAP-pot, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • je hebt in 2022 nog geen geld uit de STAP-pot ontvangen;
  • je bent ouder zijn dan achttien jaar;
  • je bent geen ontvanger van AOW;
  • je bent verzekerd voor de volksverzekeringen in dit land. Dat betekent dat je gedurende de afgelopen periode van vierentwintig maanden, tenminste zes daarvan in Nederland hebt gewerkt, gewoond of een uitkering hebt ontvangen;
  • de subsidie wordt aangevraagd om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en niet voor een cursus voor een hobby;
  • de cursus die je wilt volgen, is opgenomen in het STAP-schooling register;
  • op het moment dat je subsidie aanvraagt, is de cursus nog niet begonnen;
  • je dient er alles aan te doen om de cursus waarvoor de subsidie is ontvangen af te ronden. Dat laatste is het geval als je een certificaat of diploma hebt ontvangen, of anders je minstens 80% van de cursus hebt gevolgd. Na afronden stuurt de opleider een bewijs van participatie naar de UWV.

Aanvraagprocedure

Je kunt een aanvraag voor STAP online indienen via de website stapuwv.nl. Je verstrekt de informatie die daar wordt gevraagd. De cursus dient aan te vangen tenminste 4 weken na het indienen van de aanvraag, maar niet later dan 3 maanden na desbetreffende aanvraagperiode. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt het subsidiebedrag aan de opleider uitbetaald.

Nieuwste over Blog