Wat voor soort bedrijven hebben een CO-certificering nodig?

3 minuten leestijd

Een CO-certificering is noodzakelijk voor alle cv-installateurs. Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht dat alle installateurs, zoals installatie- en servicebedrijven, beschikken over de juiste bedrijfscertificatie. Zonder deze certificering mag je geen werkzaamheden uitvoeren. Wat is deze certificering precies? En hoe behaal je de certificering?

Wat is een CO-certificering?

Een CO-certificering is een certificaat dat installateurs krijgen als ze examen of bijscholing hebben gedaan voor het Bewijs van Vakmanschap CO. Monteurs moeten leren hoe ze op een verantwoorde manier installeren, repareren, onderhouden en hoe ze een cv-ketel in bedrijfstellen. Ook moet er worden bijgeleerd over de werking van het warmwatertoestel zelf en de kanalen voor luchttoevoer en rookgasafvoer.

De CO-certificering is niet van toepassing op grote stookinstallaties en op de gasleidingen en de warmte-afgiftesystemen. De certificering is specifiek bedoeld voor installaties en reparaties van CV-ketels.

Waarom een CO-certificering?

Kiezen voor een CO-certificering is niet vrijwillig, maar een noodzaak. Vanaf 1 januari 2023 moeten installateurs over zo’n certificering beschikken. Zonder de certificering mogen er geen werkzaamheden uitgevoerd worden. Dat is niet alleen zo omdat de overheid dat heeft bedacht, maar ook om een veiligheidsreden.

Jaarlijks vallen er namelijk heel wat doden en gewonden door koolmonoxide. De oorzaak zit vaak in verkeerd aangesloten ketels. Als installateur heb je dan ook een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van gezinnen. Om die reden geldt de verplichting voor de certificering vanaf 1 januari 2023.

Wat is de CO2 prestatieladder?

Het is een voordeel als je als installateur verantwoord en duurzaam te werk gaat. Opdrachtnemers die een aanbieding doen waaruit blijkt dat ze aantoonbaar hun best doen om minder CO2 uit te stoten, krijgen vaak een voordeel bij de gunning. De CO2-prestatieladder is een instrument om te bepalen hoeveel installateurs doen om minder CO2 uit te stoten.

Hoe hoger de trede op de ladder, des te meer je moet doen om op CO2 te besparen. Een hogere trede zorgt vaak voor een hogere fictieve aftrek van de inschrijfprijs. Je moet je beloftes alleen wel waarmaken; anders kun je een boete krijgen.

Voor een certificering gaan

Het is zaak dat installateurs hun certificering op tijd op orde hebben. Te lang wachten met bijscholing en het examen voor de certificering kan per 2023 moeilijkheden opleveren. Je kunt je bij verschillende cursussen aanmelden voor een Pakket CO-certificering. In zo’n pakket zitten onder meer de benodigde kwaliteitshandboeken. Na het leren, doe je examen bij een geaccrediteerde organisatie. Deze kan de certificering uitreiken, waarna je ook in 2023 nog steeds met je werkzaamheden aan de slag kan.

Nieuwste over Blog