/

Versterk je leiderschapsvaardigheden met een training of opleiding in coachend leidinggeven

5 minuten leestijd
Versterk je leiderschapsvaardigheden met een training of opleiding in coachend leidinggeven

Wil je als manager het beste uit je mensen halen en tegelijkertijd oog blijven houden voor de organisatiedoelen? Dan is coachend leidinggeven de leiderschapsstijl voor jou! In dit artikel ontdek je hoe coachend leidinggeven verschilt van traditioneel leiderschap, waarom het belangrijk is om als leidinggevende over coachende vaardigheden te beschikken, welke voordelen coachend leidinggeven heeft en nog veel meer. Lees dus snel verder!

Hoe coachend leidinggeven verschilt van traditioneel directief leiderschap

Coachend leidinggeven is te beschrijven als leidinggeven met de instelling van een coach. Coaches maken gebruik van de kracht en eigen verantwoordelijkheid van degene die zij coachen. Op basis daarvan helpen ze mensen verandering te realiseren en actie te ondernemen. Als coachend leidinggevende kijk je met deze blik naar jouw team; je maakt ze verantwoordelijk voor hun eigen werkgeluk, taken en gezondheid maar biedt hen hier wel ondersteuning bij.

Coachend leidinggeven doe je samen; een duidelijk verschil met traditioneel directief leiderschap waarin je mensen aanstuurt en medewerkers doen wat hen wordt opgedragen. De coachende leiderschapsstijl is mensgericht, waar traditioneel directief leiderschap meer taakgericht is. De aandacht ligt meer op motivatie, inspiratie en loyaliteit in plaats van op taken, rolverdeling en monitoren van resultaten. Je maakt afspraken met de mensen in je team en legt hen geen regels op. Daar stemmen beide partijen mee in en leveren beide partijen een bijdrage aan.

Het belang van het ontwikkelen van coachende vaardigheden voor effectieve leiders

Als effectief leidinggevende is het belangrijk dat je jouw leiderschapsstijl kunt aanpassen op basis van de behoeften van je medewerkers. Het ene teamlid zal beter reageren op taakgerichte aansturing en de ander zal het beste uit de verf komen bij een mensgerichte aansturing. Jouw rol als leidinggevende is het beste uit je mensen te halen, dus je zult beide leiderschapsstijlen moeten kunnen beheersen en met elkaar afwisselen waar nodig. Kun je dit nog niet en wil je coachend leren leidinggeven? Volg dan een opleiding of training coachend leidinggeven om het beste uit jouw teamleden te halen.

Communicatie tussen het teamlid en jou als leidinggevende staat aan de basis van deze leiderschapsstijl. Je geeft je medewerkers constant feedback en vraagt ook feedback aan hen. Je stelt vragen en voert gesprekken. Als je erin slaagt om het leerproces van jouw medewerkers te stimuleren en hun zelfstandigheid, zelfoplossend vermogen en verantwoordelijkheidsgevoel vergroot, heb je succes behaald als coachend leidinggevende. Met deze vorm van leiderschap zorg je ervoor dat de mensen in jouw team het beste uit zichzelf halen, zich blijven ontwikkelen en hun taken goed en zelfstandig kunnen uitvoeren.

De voordelen van een coachende benadering


  • Er is open communicatie tussen leidinggevende en werknemer;

  • Werknemers voelen zich gesteund door de organisatie en zullen eerder met creatieve oplossingen voor problemen komen;

  • Werknemers worden zelfstandiger en hun probleemoplossend vermogen groeit;

  • De productiviteit van werknemers neemt toe;

  • Er ontstaat een positieve werkcultuur;

  • Je sluit aan op de ambities en wensen van medewerkers;

  • Stimuleert eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid onder teamleden;

  • Werknemers zien doel en betekenis in hun werk en zijn toegewijd aan de organisatie.

Wil je leren hoe je de coachende benadering toepast binnen jouw organisatie? Volg een opleiding of training over coachend leidinggeven bij gerenommeerde instellingen gericht op effectief leiderschap, zoals SUAS.

Coachend leiderschap draagt bij aan autonomie en motivatie van werknemers

Coachend leidinggeven vergroot de autonomie van medewerkers door een ondersteunende omgeving te bieden waarin zij worden aangemoedigd om zelfstandig beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun taken. Dit wordt bereikt door het stellen van open vragen, het luisteren naar de ideeën en zorgen van medewerkers, en het bieden van constructieve feedback en begeleiding.

Door deze aanpak voelen medewerkers zich empowered en gemotiveerd om hun eigen oplossingen te vinden, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Hierdoor nemen zij meer initiatief, zijn ze proactiever en hebben ze een grotere betrokkenheid bij hun werk. Kortom: met deze benadering breng je coachen en leidinggeven bij elkaar, vergroot je het zelfsturend vermogen van je team en kom je tot betere prestaties.

Nieuwste over Blog