Je Bedrijf & Je Partner: Hoe regel je aansprakelijkheid, trouwen en meer

4 minuten leestijd

In lief maar liever niet in (zaken)leed

Natuurlijk beloof je voor elkaar te zorgen, ook als het even niet goed gaat. In voorspoed en tegenspoed. Toch wil je niet dat je partner door jou in de problemen komt. Heeft een van jullie een eigen bedrijf, dan is het goed daar even bij stil te staan. Want wat als je partner aansprakelijk kan worden gesteld voor de schulden van jouw bedrijf of andersom. De manier waarop jullie relatie vastgelegd is, is dan van groot belang. Net zoals de rechtsvorm van het bedrijf. Zo loop je bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) meer risico dan bij een besloten vennootschap (bv).

Rechtsvormen en aansprakelijkheid

Of de partner aansprakelijk kan worden gesteld is dus mede afhankelijk van de rechtsvorm van het bedrijf. Zo zijn er rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid, waarbij jullie beide dus niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de  van het bedrijf zijn: besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv),  coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, stichting en een vereniging. Hierbij wordt wel de uitzondering gemaakt dat als er sprake is van aantoonbaar wanbeleid je alsnog persoonlijk aansprakelijk bent.

Anders is het bij rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Daarbij is er namelijk geen verschil tussen het privévermogen en zakelijk vermogen. Schulden van het bedrijf kunnen daardoor op het privévermogen verhaald worden en dus ook op dat van de partner, als daar niets voor geregeld is. Een eenmanszaak, maatschap, commanditaire vennootschap (cv) en een vennootschap onder firma (vof) zijn rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid.

Samenlevingsvormen

Er zijn in principe 3 manieren om je relatie officieel vast te leggen. Uiteraard is dit van meerdere aspecten afhankelijk maar de manier die je kiest bepaalt ook mede de bepaalt de aansprakelijkheid van je partner. Woon je samen, dan je bezittingen en schulden in principe gescheiden. Daardoor kun je ervoor kiezen alles te delen zolang het goed gaat met het bedrijf en de bezittingen te scheiden zodra het slecht gaat. Kies je voor een https://samenlevingscontract.nl/ overleg dan vooraf met de notaris de voor en nadelen en kijk direct ook naar wat je op wil nemen voor als je het in de situatie komt dat het samenlevingscontract ontbinden nodig is.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Anders is het binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen, dan is alles van samen. Daarbij kan dus ook het vermogen van de partner aangesproken worden als het slecht gaat met het bedrijf? Hiermee loop je niet alleen het risico de onderneming kwijt te raken maar ook het de privévermogens van jullie beiden. Door huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kan worden vastgelegd dat de ander niet privé aansprakelijk is bij schulden in het bedrijf. Huwelijkse voorwaarden worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank. Dit register is openbaar.

Bescherming vanuit de wet

Om een ieder in diverse situaties te bescherming is er een wetswijziging geweest. Deze wijziging houdt in dat iedereen die getrouwd is 1 januari 2018 automatisch is getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Bij een onderneming geldt dan ook dat deze niet meer automatisch onder de gemeenschap van goederen valt en daardoor de partner ook niet meer aansprakelijk gesteld worden voor schulden van het bedrijf. Zijn jullie voor die tijd getrouwd of heb je al een geregistreerd partnerschap en start een van jullie een bedrijf, dan kun je alsnog kiezen voor huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Een notaris kan je hier alle informatie over geven en een akte van verdeling opstellen, zodat duidelijk is welke bezittingen en schulden

Redactie

De dynamische redactie van ondernemers.com wordt gevormd door een getalenteerde groep freelancers met een gedeelde passie voor ondernemen en een schat aan ervaring in diverse bedrijfssectoren.

De diverse achtergronden van de freelancers vormen een krachtig team dat ondernemers.com voorziet van een rijk scala aan artikelen. Samen streven ze ernaar om lezers te inspireren, informeren en ondersteunen bij hun ondernemersreis, met als doel het stimuleren van een bloeiende en veerkrachtige zakelijke gemeenschap.

Nieuwste over Ondernemerstips