/

Hoe je met subsidie je bedrijf een boost geeft

4 minuten leestijd

De groei van je bedrijf is een belangrijk onderdeel van je bedrijfsbeleid. Groei bereik je niet alleen door meer producten te verkopen. Op de achtergrond spelen meerdere factoren een rol. Zonder innovatie kun je je bedrijf bijvoorbeeld niet ontwikkelen en dus ook niet groeien. Daarom ben je constant op zoek naar manieren om je personeel bij te scholen en technieken te ontplooien. Hieraan zijn kosten verbonden die je je niet altijd kunt veroorloven. Met subsidieregelingen als Slim en MIT krijg je als bedrijfseigenaar of onderneming financiële steun voor deze activiteiten.

De kracht van subsidies voor bedrijfsgroei

Iedere bedrijfsfase kent haar eigen uitdagingen. Bij de start van je onderneming heb je kapitaal nodig om je producten te ontwikkelen. Bestaat je bedrijf al geruime tijd en heb je personeel in dienst? Dan is het noodzakelijk dat je met de ontwikkelingen van de tijd meegaat en je personeel bijschoolt.

Ook is het noodzakelijk dat je aanbod actueel en innovatief blijft, zodat je afzet en omzet kan blijven groeien. Deze verschillende bedrijfsdoelen vragen om een investering die een grote impact kan hebben op de liquiditeit van je bedrijf. In plaats van naar een bank te stappen om een extra financiering aan te vragen, maak je gebruik van subsidies die speciaal voor deze doeleinden in het leven zijn geroepen.

Subsidieaanvragen: De eerste stappen naar succes

Ben je op zoek naar een bijdrage die je kunt inzetten voor de scholing van je personeel, dan kun je gebruik maken van de Slim-regeling. Deze subsidie is bedoeld als Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen.

Een slim subsidie aanvragen kan als je een scholingsplan wilt laten doorlichten en als je loopbaanadviezen voor je medewerkers wilt hebben. Ook als je bijvoorbeeld praktijkleerplaatsen bij een erkend leerbedrijf wilt aanbieden, is deze regeling daarvoor bedoeld.

MIT Aanvraag: Innovatie en technologische ontwikkeling

Een andere vorm van deze toelage is de MIT-regeling (mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Deze tegemoetkoming is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf dat werkt aan innovatieve ontwikkelingen. Hierbij maakt het niet uit of je een dienstverlener bent of een producent. Een MIT aanvraag dien je in als je een haalbaarheidsstudie wilt uitvoeren bij een voorgenomen innovatietraject. Of er is bijvoorbeeld sprake van een samenwerkingsproject tussen minimaal twee collega-ondernemers waarbij het gaat om experimentele ontwikkeling of een industrieel onderzoek.

De voorwaarden voor het ontvangen van subsidies

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Aan iedere tegemoetkoming is een maximaal bedrag gekoppeld. Wat je uiteindelijk krijgt, wordt bepaald door de uiteindelijke bestemming, de grootte van je bedrijf en de totale kosten van je project. Daarnaast worden uitkeringen in bepaalde maanden van het jaar verstrekt en dient de betreffende aanvraag daarvoor op een gestelde datum ontvangen te zijn. Overschrijdt het aantal aanvragen het budget, dan vindt er een loting plaats.

Overweeg financiële ondersteuning voor je bedrijfsgroei

Door gebruik te maken van regelingen als Slim en MIT kun je de groei van je bedrijf een boost geven, zonder dat je hiervoor je bedrijfskapitaal aan hoeft te spreken. Hiermee verstevig je je positie in de markt en dat is zeker de moeite van het overwegen waard.

Nieuwste over Blog