Fraude, diefstal of oplichting binnen je bedrijf? Schakel de bedrijfsrecherche in!

4 minuten leestijd

Het klinkt wellicht overbodig, maar een bedrijfsrecherche inschakelen kan wel degelijk van pas komen. Bijvoorbeeld bij vermoeden van diefstal of fraude op de werkvloer, maar ook voor verhaalsonderzoek bij dubieuze debiteuren of als preventieve screening van sollicitanten.

Wanneer vraag je de hulp van de bedrijfsrecherche?

De bedrijfsrecherche doet onderzoek naar verdachte situaties en personen op de werkvloer. Dat kan gaan om fraude of diefstal van eigendommen of bedrijfsinformatie, maar ook over fraude. Denk bijvoorbeeld aan ongeoorloofd verzuim. Omdat het soms lastig is om in dergelijke gevallen bewijs te verkrijgen, kan een recherchebureau ingeschakeld worden. Onderzoek naar bedrijfsfraude, diefstal of ongeoorloofd ziekteverzuim kan ook een preventief middel zijn om fraude in de toekomst tegen te gaan.

Hoe de bedrijfsrecherche verschillende malafide praktijken opspoort

Wanneer je vermoedt dat er sprake is van bedrijfsspionage, fraude met urenregistraties, oplichting door een werknemer of interne diefstal binnen je bedrijf, kun je de bedrijfsrecherche onderzoek laten doen naar bedrijfsfraude. Dit zijn vaak complexe zaken waarbij veel kennis en ervaring essentieel zijn, omdat het aantonen van fraude voor juridische vervolging lastig kan zijn. Het gebruik van (verborgen) camera’s, observatie van locaties of personen, screening en administratief onderzoek zijn slechts enkele tools die ingezet kunnen worden om fraude rechtsgeldig aan te tonen. 

Onderzoek naar naleving van het concurrentiebeding is eveneens een complexe situatie. Als opdrachtgever kan het voorkomen dat een ex-werknemer bij een concurrerende werkgever aan het werk is gegaan. Om een concurrentiebeding te omzeilen gaan medewerkers dan onder een andere functie verder bij de nieuwe werkgever, terwijl zij eigenlijk gewoon dezelfde functie als voorheen vervullen. Middels een proefaankoop of mystery guest is te achterhalen en aan te tonen dat de nieuwe werkzaamheden wel degelijk vallen onder het eerder afgesloten concurrentiebeding.

Frauduleus ziekteverzuim kost organisaties veel geld. Uit onderzoek blijkt tevens dat veel ziekmeldingen onterecht zijn. Bij vermoedens van onterecht verzuim kan middels onderzoek zekerheid worden geboden. Activiteiten van de verdachte worden vastgelegd middels foto’s en/of video opnames. Het gaat dan om activiteiten die niet samengaan met het ziektebeeld of activiteiten die volgens de Arbo arts niet uitgevoerd mogen worden. Daarnaast kan er gekeken worden naar mogelijke overtreding van de regels die bij het verzuimbeleid van je bedrijf van toepassing zijn.

Let hierop bij het kiezen van een bedrijfsrechercheur

Het kan spannend zijn om een recherchebureau in te schakelen, zeker omdat er discreet met bedrijfs- en persoonsgegevens om moet worden gegaan. Recherchebureaus zijn daarom geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je weet daardoor zeker dat alle gegevens die bij een onderzoek aan bod komen zorgvuldig worden behandeld en alleen voor de uiteindelijke rapportage worden gebruikt.

Alle recherchebureaus moeten zich houden aan de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Om werkzaamheden uit te mogen voeren is een vergunning vereist van het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Alleen met een uniek Particulier Onderzoeksbureau nummer (POB nummer) mag een bureau zijn werkzaamheden verrichten en zijn de door de rechercheur opgestelde rapportages rechtsgeldig. Let er dus wel op dat het recherchebureau dat je inschakelt beschikt over dergelijk POB nummer, want anders mogen de onderzoeksresultaten niet in een eventuele rechtszaak gebruikt worden.

Daarnaast dient ieder beveiligingsbureau in Nederland te beschikken over een Nederlands Dienstnummer (ND). Het Ministerie van Justitie en Veiligheid screent alle leidinggevenden op hun competenties. Alle medewerkers van recherchebureaus worden gecontroleerd door de politie.

Nieuwste over Ondernemerstips