Enkele belastingvoordelen voor startende ondernemers op een rijtje

4 minuten leestijd

Als je van plan bent een onderneming te starten, dan dien je er rekening mee te houden dat je vroeg of laat belastingen zal moeten betalen. Als startende ondernemer kun je naar alle  waarschijnlijkheid wel in aanmerking komen voor verschillende fiscale voordelen. In deze blog bespreken we enkele van die belangrijke fiscale voordelen voor startende ondernemers.

Fiscale voordelen voor zelfstandigen

Er zijn voldoende ondernemers, die niet op de hoogte zijn van de verschillende fiscale voordelen waar zij voor in aanmerking kunnen komen. In deze sectie van dit artikel gaan wij daar nader op in.

De zelfstandigenaftrek bijvoorbeeld, is een fiscaal voordeel waar veel ondernemers gebruik van maken of kunnen maken. Hierop kun je aanspraak maken als je de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt en voldoet aan het urencriterium.  Het urencriterium betreft het aantal uur dat je in een belastingjaar als zelfstandige gewerkt hebt. De zelfstandigenaftrek kun je aftrekken van de te betalen belasting in de aangifte inkomstenbelasting.

Heb je een belastingvoordeel gehad? Ga daar dan verantwoord mee om en ga niet direct al je geld vergokken bij online casino’s zoals je die vindt op https://www.casino777.be/nl/. Een keertje een gokje wagen mag, maar laat het leuk blijven en laat het jou en je bedrijf niet in de rode cijfers drukken.

Voordelen voor starters

De startersaftrek is een fiscaal voordeel dat je kunt aanvragen bij de belastingaangifte als zelfstandig ondernemer. Deze regeling is ingevoerd om startende ondernemers die aanvankelijk weinig of geen winst maken te ondersteunen.

Aftrek voor research en development: de WBSO-regeling

Als je onderzoek doet naar nieuwe producten of processen voor je bedrijf, dan kun je dit werk mogelijk claimen als ‘kwalificerende activiteit’. Dan heb je dus mogelijk recht op meer belastingvoordeel met de WBSO- regeling.

Je hebt alleen recht op dit belastingvoordeel als je in lijn handelt met het urencriterium en deze uren ook daadwerkelijk besteed hebt aan ‘onderzoek en ontwikkeling’..

Stakingsaftrek

Deze vorm van belastingvoordeel wordt als minder positief ervaren. Als je in de toekomst wilt stoppen met werken als ondernemer, dan kan je een ‘stakingsaftrek’ krijgen. Met dit voordeel kun je het bedrag dat je verschuldigd bent aan belastingen verminderen. De Belastingdienst adviseert mensen altijd om professioneel advies in te winnen als ze denken recht te hebben op bepaalde aftrekposten.

MKB winst-uitsluiting

Ben je ondernemer en voldoe je aan het urencriterium? Dan heb je recht op de MKB-winst-uitsluiting. Voldoe je niet hieraan? Dan is 14% van je winst onbelast.

Andere aftrekbare kosten

Er zijn ook andere kosten welke aftrekbaar zijn. Alle kosten, die je onderneming maakt om zakelijk te opereren zijn geheel of gedeeltelijk aftrekbaar. Het omvat ook de uitgaven die gericht zijn op het opzetten van een bedrijf. Ook moet je alle kosten verantwoorden, die je als ondernemer hebt gemaakt tijdens je bedrijfsvoering.

Het is tenslotte dus ook voor startende ondernemers mogelijk om gebruik te maken van enkele fiscale voordelen. Deze moeten onder andere als stimulans dienen voor je nieuwe onderneming. Laat je goed informeren door professionals om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van deze voordelen.

 

Nieuwste over Ondernemerstips