Energielabel gebouwen per 1 januari 2021 op basis van NTA 8800

2 minuten leestijd
energielabel gebouwen

Vanaf 1 januari 2021 moet de energieprestatie alle gebouwen bepaald worden op basis van de NTA 8800. Deze nieuwe bepalingsmethode geldt als precursor voor de eisen van bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG). Daarnaast vervangt de NTA 8800 ook de huidige methode voor het bepalen van de energieprestatie van bestaande gebouwen. Verder worden de beoordelingsrichtlijnen voor adviseurs afgeslankt naar slechts twee versies, namelijk de BRL9500-U voor utiliteitsbouw en de BRL9500-W voor woningbouw.

NTA 8800: wat moet je weten?

Vanaf 1 januari 2021 krijgt iedere EPA-adviseur te maken met de NTA 8800. Ofwel de Nederlandse Technische Afspraak 8800. De NTA 8800, gebaseerd op de Europese set (EPB) moet gebruikt gaan worden als nieuwe bepalingsmethode om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. De EPC-eisen voor nieuwbouw worden vervangen door de BENG-eisen, die volgens de NTA8800 worden bepaald.

Momenteel wordt de NEN 7120 nog gebruikt voor het bepalen van de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van utiliteitsbouw en woningen, echter wordt deze methode vervangen door nieuwe bepalingsmethode volgens de NTA 8800. Het doel van de nieuwe Nederlandse Technische Afspraak is het transparanter maken van de bepalingsmethode voor energieprestatie van gebouwen.

Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen

De nieuwe NTA 8800 regelgeving is ten opzichte van de NEN 7120 bepalingsmethode meer gebaseerd op de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Een ander verschil is dat de warmtebehoefte niet meer in GigaJoule (Gj), maar in kWh per m2 (kWh/m².jr.) uitgedrukt.

Energielabel voor je bedrijfspand nodig?

Per 1 januari 2021 gaat de nieuwe bepalingsmethode voor het energielabel (NTA 8800) in, waardoor alle EPA adviseurs volgens deze methode moeten werken. Voor bedrijfspanden is het mogelijk om het energielabel nog in 2020 te regelen. Tot eind 2020 wordt het energielabel bepaald volgens de huidige bepalingen en dit definitieve label is 10 jaar geldig.

Wil je een energielabel voor je bedrijfspand aanvragen volgens de huidige geldige bepalingsmethode? Bij Bedrijfsenergielabels kan je gemakkelijk en voordelig een energielabel aanvragen.

Nieuwste over Ondernemerstips