Belastingvrij Schenken 2024: Uitleg

11 minuten leestijd

Last Updated on: 6th februari 2024, 09:10 am

Wil jij geld schenken aan één van jouw kinderen? Dan kan je dit belastingvrij doen. Wij vertellen je in dit artikel alles over belastingvrij schenken en wat je hierover moet weten. Dit zijn de laatste bepalingen van 2024.

Ieder jaar zijn er een hoop mensen die een schenking maken. Misschien heb je wat geld opzij gezet voor je kleinkinderen, of misschien wil je geld geven aan een goed doel. Wat veel mensen niet weten is dat het mogelijk is om belastingvrij te schenken. Door deze mogelijkheid zal je op een fiscaal aantrekkelijke manier zijn om iemand een bepaald bedrag te schenken. Aangezien hier nog altijd een hoop onduidelijkheid over bestaat is het van belang om hier wat dieper op in te gaan. Vandaag laten wij je alles zien wat je maar moet weten rondom het belastingvrij schenken in Nederland.

Belastingvrij bedrag aan kinderen in 2024?

Laten we direct even kijken wat er verandert in 2024 ten opzichte van 2023.

Zo mag je een kind in 2024 6.633,- euro schenken, in 2023 was dit 6.035,- euro. Dit bedrag is jaarlijks vrijgesteld van belasting voor ouders die geld willen schenken aan hun kinderen.

Maar er zitten ook eisen hieraan. In totaal mochten ouders in 2023 eenmalig 28.947 euro belastingvrij schenken aan hun kinderen tussen de 18 t/m 39 jaar (of wanneer de partner de leeftijd heeft). Dit bedrag is in 2024 ingesteld op 31.813,- euro.

Belastingvrij schenken in 2024 voor een woning

Wat verandert er bij ouders en kinderen die een schenking willen gebruiken voor een woning. In 2023 mocht je nog maximaal 28.947 euro schenken aan de kinderen. Dit geld mocht gebruikt worden voor het kopen of verbouwen van een woning en mocht dus niet voor iets anders worden gebruikt.

Vanaf 2024 is het niet meer mogelijk om belastingvrij te schenken voor de aankoop van een huis of appartement. Je kunt dus alleen nog maar gebruikmaken van de belastingvrije schekking van 6.633,- euro.

Teveel erfbelasting

Veel ouders vinden het jammer dat hun kinderen zoveel erfbelasting moeten betalen na hun dood. Door nu een bepaald bedrag te schenken kun je de hoeveelheid erfbelasting verminderen belasting die later betaald moet worden. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Het kapitaal dat je wilt geven. Als kapitaal beschikbaar heeft, kun je een deel in contanten geven. Het grote voordeel hiervan is dat jouw kinderen het meteen kunnen gebruiken. Het bedrag dat je naar een spaar- of andere rekening overboekt telt ook als contant geld. Vergeet niet om bij de overdracht te zeggen dat het is een gift; dat maakt de aangifte van de schenkingsrechten gemakkelijker in te vullen. Door deze mogelijkheid ben je in staat om alvast een gedeelte van de erfenis over te hevelen naar de kinderen. Dit zorgt ervoor dat je op de lange termijn minder geld kwijt bent aan de erfbelasting.

Hoeveel mag je geven aan je kinderen?

Het bedrag dat mensen belastingvrij aan anderen mogen schenken, gaat in 2024 een stukje omhoog in vergelijking met 2023.  Het belastingvrije bedrag voor kinderen is in dit jaar € 6.633 euro.

Dit bedrag kan eenmalig worden verhoogd tot € 31.813,-, zolang je kind (of hun partner) tussen de 18 en 39 jaar oud is.

Belastingvrije schenking studie 2024

Als het geschenk bedoeld is om een dure studie te bekostigen dan is de eenmalige vrijstelling hoger, dit stond op € 55.996 in 2023 en is voor 2024 ingesteld op 66.268,- euro.

Als je kiest voor de eenmalige vrijstelling, dan kun je de vrijstelling niet gebruiken voor een huisaankoop of dure opleiding die later komt.  Heb je gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling voor 1 januari 2010? De verhoogde belastingvrije vergoeding van € 55.996 voor een dure studie of €105.302 is sinds 2010 voor het Nederlands recht van toepassing. Kinderen die gebruik hebben gemaakt van de bestaande hogere vergoeding (€ 26.881) zouden vóór 2010 deze extra toelage mislopen. Daarom werd voor hen een “overbruggingstoelage” ingevoerd ten bedrage van 27.650 euro.

Krijgt je een bedrijf geschonken en ben je van plan dat bedrijf voort te zetten? Dan kan je ook hiervoor een vrijstelling van schenkbelasting krijgen. Bijvoorbeeld als je het familiebedrijf van je ouders overneemt. Deze regeling heet de bedrijfsopvolgingsregeling. De vrijstelling is in 2021 maximaal € 1.119.845. Je krijgt deze schenking niet zomaar. Er zijn een aantal eisen voor, namelijk:

  • Het bedrijf moet een actieve, lopende onderneming zijn. Als het alleen gaat om beleggingen valt dat niet onder deze regeling.
  • Verder moet de vorige eigenaar minstens 5 jaar eigenaar zijn geweest van het bedrijf. Is de eigenaar overleden? Dan is dit 1 jaar.
  • Tot slot mag de onderneming niet stoppen vlak na de overname. Je moet minstens 5 jaar doorgaan met de activiteiten van het bedrijf. Heb je aandelen in een bedrijf gekregen? Dan moet je minstens 5 jaar eigenaar blijven van die aandelen.

Fiscaal voordelig aan goede doelen schenken

Naast het schenken aan je kinderen is het ook mogelijk om fiscaal voordelig te schenken aan een goed doel. Als het goede doel wordt geclassificeerd als een ‘organisatie van algemeen nut’ (ANBI), is het niet verplicht om belasting te betalen. Hierdoor blijft er meer over geld voor het goede doel zelf. Je kunt erachter komen of het goede doel aan te merken is als een ANBI door een kijkje te nemen op de site van de Belastingdienst. Als je regelmatig grotere bedragen aan goede doelen geeft kun je de bedragen wellicht aftrekken van jouw belastbaar inkomen. De Nederlandse belastingdienst maakt een onderscheid tussen ‘gewone’ en ‘periodieke’ giften. Voor beide soorten giften moet je kunnen aantonen dat je ze ook daadwerkelijk hebt gedaan, bijvoorbeeld door middel van een bankafschrift. Bij gewone giften moet de ontvanger een organisatie zijn die wordt aangemerkt als een (culturele) ‘instelling van algemeen nut’ (ANBI) of een organisatie die een maatschappelijk belang ondersteunt (SBBI). Daarnaast mag het totaal van uw giften niet hoger zijn dan een ‘drempelbedrag’. De belastingdienst stelt het maximumbedrag vast dat je van je belastbaar inkomen mag aftrekken. Je kunt dit terugvinden op de site van de Belastingdienst.

Met een periodieke gift verbind je je er aan een organisatie voor ten minste vijf jaar lang financieel te ondersteunen. Je kunt de bedragen volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen. Het drempelbedrag en maximumpercentage is dan ook niet van toepassing op periodieke giften. De ontvanger moet ook hier weer een organisatie zijn die wordt aangemerkt als een (culturele) ‘organisatie van algemeen nut’. (ANBI), maar bepaalde soorten verenigingen komen ook in aanmerking. In het verleden moeten periodieke giften worden geregistreerd door een burgerlijk wetgever notaris, maar sinds 2014 is dit niet meer nodig en is een ‘privé akte’ voldoende. Door deze mogelijkheden zal je een goed doel kunnen steunen én fiscaal voordeel krijgen.

Ook belastingvrij schenken?

Door middel van deze informatie weet je wat beter wat je kunt verwachte van het belastingvrij schenken in Nederland. Kijk altijd goed naar de voorwaarden voordat je zomaar iets van je belasting afhaalt, anders kun je in de problemen komen. Fiscaal voordelig schenken is een prima manier om jouw kinderen of goede doelen net even wat meer mee te geven, zonder dat je alles kwijt bent aan belastingen en dergelijke. Dit maakt het bijvoorbeeld voordelig om de kinderen al eerder over een groot deel van de erfenis te laten beschikken.

3 Redenen voor belastingvrij schenken

Je wil dus belastingvrij schenken aan één van jouw kinderen. Wij geven je 3 redenen waarom jij belastingvrij zou moeten schenken dit jaar:

  1. Minder erfbelasting

Ben jij vermogend? Dan kan het slim zijn om van de belastingvrije schenking gebruik te maken. Wanneer jij namelijk overlijdt betaal je erfbelasting over het geld dat overblijft voor het nageslacht. Dit is een extra 10%, dit kan je omzeilen door ieder jaar een kleine schenking te doen.

2. Financieel extraatje

Vooral voor 20’ers en 30’ers kan een financieel extraatje hard nodig zijn. Zo hebben zij te maken met kosten voor de studie, weinig inkomsten en misschien wel een huis dat ze willen kopen. Om ervoor te zorgen dat jouw kinderen gebruik kunnen maken van dit financiele extraatje maak je dus het beste een belastingvrije schenking over.

3. Hun investeringen, jouw investeringen

Heeft één van jouw kinderen enorm veel plezier in het spelen van piano of willen ze de badkamer gaan opknappen. Zie het als een investering dat jouw kinderen gelukkig zijn. Misschien kan je wel gebruik maken van die badkamer op je oude dag. Of ga je genieten van het pianospel van één van jouw kleinkinderen.

Redactie

De dynamische redactie van ondernemers.com wordt gevormd door een getalenteerde groep freelancers met een gedeelde passie voor ondernemen en een schat aan ervaring in diverse bedrijfssectoren.

De diverse achtergronden van de freelancers vormen een krachtig team dat ondernemers.com voorziet van een rijk scala aan artikelen. Samen streven ze ernaar om lezers te inspireren, informeren en ondersteunen bij hun ondernemersreis, met als doel het stimuleren van een bloeiende en veerkrachtige zakelijke gemeenschap.

Nieuwste over Inkomstenbelasting en BTW voor Ondernemers (ZZP) Tips