Belastingvrij Schenken 2021: Uitleg

8 minuten leestijd

Ieder jaar zijn er een hoop mensen die een schenking maken. Misschien heb je wat geld opzij gezet voor je kleinkinderen, of misschien wil je geld geven aan een goed doel. Wat veel mensen niet weten is dat het mogelijk is om belastingvrij te schenken. Door deze mogelijkheid zal je op een fiscaal aantrekkelijke manier zijn om iemand een bepaald bedrag te schenken. Aangezien hier nog altijd een hoop onduidelijkheid over bestaat is het van belang om hier wat dieper op in te gaan. Vandaag laten wij je alles zien wat je maar moet weten rondom het belastingvrij schenken in Nederland.

Belastingvrij bedrag aan kinderen in 2021?

Veel ouders vinden het jammer dat hun kinderen zoveel erfbelasting moeten betalen na hun dood. Door nu een bepaald bedrag te schenken kun je de hoeveelheid erfbelasting verminderen belasting die later betaald moet worden. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Het kapitaal dat je wilt geven. Als kapitaal beschikbaar heeft, kun je een deel in contanten geven . Het grote voordeel hiervan is dat jouw kinderen het meteen kunnen gebruiken. Het bedrag dat je naar een spaar- of andere rekening overboekt telt ook als contant geld. Vergeet niet om bij de overdracht te zeggen dat het is een gift; dat maakt de aangifte van de schenkingsrechten gemakkelijker in te vullen. Door deze mogelijkheid ben je in staat om alvast een gedeelte van de erfenis over te hevelen naar de kinderen. Dit zorgt ervoor dat je op de lange termijn minder geld kwijt bent aan de erfbelasting.

Hoeveel mag je geven aan je kinderen?

Het bedrag dat mensen belastingvrij aan anderen mogen schenken, gaat in 2021 eenmalig met € 1.000 omhoog. De Tweede Kamer heeft dat fiscale extraatje voor in de coronacrisis afgedwongen. Het belastingvrije bedrag voor kinderen is in dit jaar € 6.604 euro. Dit bedrag kan eenmalig worden verhoogd tot € 26.881, zolang je kind (of hun partner) tussen de 18 en 40 jaar oud is. Als het geschenk bedoeld is om een dure studie te bekostigen dan is de eenmalige vrijstelling hoger, dit komt namelijk uit op  € 55.996. Als het geschenk bedoeld is om een huisaankoop te financieren krijg je een eenmalige vrijstelling van € 105.302. U kunt deze eenmalige vrijstelling slechts één keer gebruiken in je leven. Als je kiest voor de eenmalige vrijstelling van € 26.881 – kun je de vrijstelling niet gebruiken voor een huisaankoop of dure opleiding die later komt.  Heb je gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling voor 1 januari 2010? De verhoogde belastingvrije vergoeding van € 55.996 voor een dure studie of €105.302 is sinds 2010 voor het  Nederlands recht van toepassing. Kinderen die gebruik hebben gemaakt van de bestaande hogere vergoeding (€ 26.881) zouden vóór 2010 deze extra toelage mislopen. Daarom werd voor hen een “overbruggingstoelage” ingevoerd ten bedrage van 27.650 euro.

Krijgt je een bedrijf geschonken en ben je van plan dat bedrijf voort te zetten? Dan kan je ook hiervoor een vrijstelling van schenkbelasting krijgen. Bijvoorbeeld als je het familiebedrijf van je ouders overneemt. Deze regeling heet de bedrijfsopvolgingsregeling. De vrijstelling is in 2021 maximaal € 1.119.845. Je krijgt deze schenking niet zomaar. Er zijn een aantal eisen voor, namelijk: 

  • Het bedrijf moet een actieve, lopende onderneming zijn. Als het alleen gaat om beleggingen valt dat niet onder deze regeling.
  • Verder moet de vorige eigenaar minstens 5 jaar eigenaar zijn geweest van het bedrijf. Is de eigenaar overleden? Dan is dit 1 jaar.
  • Tot slot mag de onderneming niet stoppen vlak na de overname. Je moet minstens 5 jaar doorgaan met de activiteiten van het bedrijf. Heb je aandelen in een bedrijf gekregen? Dan moet je minstens 5 jaar eigenaar blijven van die aandelen.

Fiscaal voordelig aan goede doelen schenken

Naast het schenken aan je kinderen is het ook mogelijk om fiscaal voordelig te schenken aan een goed doel. Als het goede doel wordt geclassificeerd als een ‘organisatie van algemeen nut’ (ANBI), is het niet verplicht om belasting te betalen. Hierdoor blijft er meer over geld voor het goede doel zelf. Je kunt erachter komen of het goede doel aan te merken is als een ANBI door een kijkje te nemen op de site van de Belastingdienst. Als je regelmatig grotere bedragen aan goede doelen geeft kun je de bedragen wellicht aftrekken van jouw belastbaar inkomen. De Nederlandse belastingdienst maakt een onderscheid tussen ‘gewone’ en ‘periodieke’ giften. Voor beide soorten giften moet je kunnen aantonen dat je ze ook daadwerkelijk hebt gedaan, bijvoorbeeld door middel van een bankafschrift. Bij gewone giften moet de ontvanger een organisatie zijn die wordt aangemerkt als een (culturele) ‘instelling van algemeen nut’ (ANBI) of een organisatie die een maatschappelijk belang ondersteunt (SBBI). Daarnaast mag het totaal van uw giften niet hoger zijn dan een ‘drempelbedrag’. De belastingdienst stelt het maximumbedrag vast dat je van je belastbaar inkomen mag aftrekken. Je kunt dit terugvinden op de site van de Belastingdienst.

Met een periodieke gift verbind je je er aan een organisatie voor ten minste vijf jaar lang financieel te ondersteunen. Je kunt de bedragen volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen. Het drempelbedrag en maximumpercentage is dan ook niet van toepassing op periodieke giften. De ontvanger moet ook hier weer een organisatie zijn die wordt aangemerkt als een (culturele) ‘organisatie van algemeen nut’. (ANBI), maar bepaalde soorten verenigingen komen ook in aanmerking. In het verleden moeten periodieke giften worden geregistreerd door een burgerlijk wetgever notaris, maar sinds 2014 is dit niet meer nodig en is een ‘privé akte’ voldoende. Door deze mogelijkheden zal je een goed doel kunnen steunen én fiscaal voordeel krijgen.

Ook belastingvrij schenken?

Door middel van deze informatie weet je wat beter wat je kunt verwachte van het belastingvrij schenken in Nederland. Kijk altijd goed naar de voorwaarden voordat je zomaar iets van je belasting afhaalt, anders kun je in de problemen komen. Fiscaal voordelig schenken is een prima manier om jouw kinderen of goede doelen net even wat meer mee te geven, zonder dat je alles kwijt bent aan belastingen en dergelijke. Dit maakt het bijvoorbeeld voordelig om de kinderen al eerder over een groot deel van de erfenis te laten beschikken.

Nieuwste over Inkomstenbelasting en BTW voor Ondernemers (ZZP) Tips