Pensioenberekening: je toekomst vandaag onder controle

4 minuten leestijd

Pensioen berekenen kan lijken op het oplossen van een complexe wiskundige puzzel. Maar in werkelijkheid is het proces verrassend eenvoudig en biedt het inzicht in je financiële toekomst.

Pensioen in Nederland: een overzicht

In Nederland is het pensioenstelsel gebaseerd op drie pijlers. De eerste pijler is het staatspensioen (AOW), de tweede pijler betreft het aanvullend pensioen dat u opbouwt via uw werkgever, en de derde pijler is het vrijwillige aanvullend pensioen dat je zelf opbouwt, bijvoorbeeld door middel van een lijfrentepolis.

Het totale bedrag dat je na je pensioen ontvangt, is dus de optelsom van deze drie componenten. Daarbij moet worden opgemerkt dat de eerste twee pijlers het leeuwendeel van het pensioeninkomen van de meeste mensen vormen.

Hoe kun je jouw pensioen berekenen?

AOW

De AOW is vrij eenvoudig te berekenen. Het SVB (Sociale Verzekeringsbank) bepaalt het basisbedrag van de AOW. Voor een alleenstaande is dit bedrag per 2023 ongeveer €1.270 bruto per maand. Voor gehuwden of samenwonenden is dit ongeveer €870 bruto per maand per persoon.

Werkgeverspensioen

Het werkgeverspensioen is wat complexer omdat het afhangt van het type pensioenregeling dat je werkgever heeft. In Nederland wordt meestal een middelloon- of eindloonregeling gebruikt. Bij een middelloonregeling wordt je pensioen berekend op basis van het gemiddelde salaris dat je gedurende je carrière hebt verdiend, terwijl bij een eindloonregeling het pensioen wordt gebaseerd op je laatstverdiende salaris. Je kunt jouw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) raadplegen of inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van het bedrag dat je via je werkgever(s) opbouwt.

Zelf gespaard pensioen

Het zelf gespaarde pensioen is afhankelijk van hoeveel je gedurende je leven hebt gespaard en belegd. Je kunt het jaarlijkse rendement dat je verwacht te behalen op deze investeringen in aanmerking nemen om je pensioenuitkering te berekenen.

Vooruitkijken: rekening houden met inflatie

Bij het pensioen berekenen is het belangrijk om rekening te houden met inflatie. Inflatie zorgt ervoor dat de koopkracht van geld in de loop van de tijd afneemt. Daarom zou een pensioen van €2.000 per maand vandaag meer waard zijn dan hetzelfde bedrag in de toekomst.

Krijg voldoende inzicht

Het pensioen berekenen hoeft geen overweldigende taak te zijn. Het gaat erom inzicht te krijgen in de drie componenten – AOW, werkgeverspensioen en zelf gespaard pensioen – en hoe deze op uw situatie van toepassing zijn. Hoewel het belangrijk is om te beseffen dat toekomstige economische omstandigheden zoals inflatie een rol spelen, geeft een nauwkeurige berekening je de controle en gemoedsrust die je nodig heeft om je financiële toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Daarnaast is het cruciaal om te beseffen dat je pensioen berekenen geen eenmalige activiteit is. Je omstandigheden zullen in de loop van de tijd veranderen – je kunt van baan veranderen, meer verdienen, trouwen, kinderen krijgen, enz. Daarom is het belangrijk om regelmatig terug te komen en je pensioenberekeningen bij te werken om ervoor te zorgen dat ze nog steeds in lijn zijn met uw doelen en levensomstandigheden.

Het is nooit te vroeg om te beginnen met het plannen van je pensioen. Dus waarom zou je niet vandaag nog de controle nemen over uw financiële toekomst?

Nieuwste over Ondernemerstips