Een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering? Doen!

4 minuten leestijd

Je draait een omzet van zo’n 100.000 euro per jaar en maakt een stomme, menselijke fout, waardoor je een miljoenenclaim aan je broek krijgt. Waar moet je in hemelsnaam zo’n smak met geld vandaan halen? Daar moet je normaal gesproken tien jaar voor werken. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is de oplossing. In dit artikel vertellen wij je wáárom dit zo belangrijk is als je onderneemt.

Ongeluk in een klein hoekje

Voor een paar tientjes per maand sluit je al een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering af en is je bedrijf beschermd voor de schade die bij anderen wordt aangericht. Door jouw bedrijf, je medewerkers, je producten, of door jezelf. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schade aan onroerend goed en personen. En let op: dit is al het geval wanneer iemand uitglijdt over een pas gedweilde vloer en zijn arm breekt. Een ongeluk zit dus écht in een klein hoekje.

Naast de zogenoemde algemene aansprakelijkheid, zoals hierboven beschreven, heb je ook nog de werkgeversaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid of milieu aansprakelijkheid. Daaronder vallen bijvoorbeeld ongelukken op de werkvloer die zijn veroorzaakt door een tekortkoming van de werkgever, schade die iemand oploopt doordat jouw bedrijf een gebrekkig product heeft geleverd, of aantasting van het milieu door jouw werkzaamheden.

Basis en aanvullend verzekeren

De meeste van deze gevallen worden gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het loont om na te gaan of hier ook extra dekking in het kader van ‘goed werkgeverschap’ bij zit. Verder kan een aanvullende verkeersschadeverzekering interessant zijn. Zo ben je als bedrijf ook verzekerd wanneer werknemers onder werktijd een ongeval krijgen in het verkeer. Bij een basisverzekering wordt over het algemeen namelijk geen dekking geboden aan schade die wordt veroorzaakt met of door motorrijtuigen.

Voorkomen beter dan genezen

Of je nu wel of verzekering afsluit, je wilt natuurlijk koste wat kost voorkomen dat je een claim krijgt wegens bedrijfsaansprakelijkheid. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ een aantal handige tips op een rij.

1. Voldoende kennis

Zorg er als ondernemer allereerst voor dat jij en je werknemers voldoende kennis, vaardigheden en middelen in huis hebben om het werk veilig uit te voeren en om juridische conflicten te voorkomen. Vraag bijvoorbeeld bij collega-ondernemers naar de maatregelen die zij hebben getroffen om zoveel mogelijk ellende te voorkomen. Of laat een risico-analyse uitvoeren om erachter te komen waar de zwakke plekken zitten binnen jouw bedrijf.

2. Algemene voorwaarden

Stel algemene voorwaarden op. Die kunnen helpen om een groot deel van de schade die jouw bedrijf, product of dienst veroorzaakt, in te dekken. In de algemene voorwaarden geef je aan wat de gang van zaken is met betrekking tot het leveren en (ver)kopen van goederen of diensten. Je kunt overigens niet álle risico’s uitsluiten in de algemene voorwaarden. Er is een zwarte lijst met voorwaarden die je wettelijk gezien gewoon niet mag opnemen. Het beste is om de algemene voorwaarden op te laten stellen door een specialist, die weet wat juridisch gezien wel en niet kan.

3. Ken de risico’s

Bij al deze preventiemaatregelen is het van belang dat je weet waar je als bedrijf aansprakelijk voor gesteld kunt worden. Volgens de MKB Servicedesk zijn er in principe twee soorten aansprakelijkheid. De schuldaansprakelijkheid; wanneer er schade is doordat jij schuldig bent aan het handelen in strijd met de zorgvuldigheidseisen die verwacht mogen worden van een bedrijf. En de risicoaansprakelijkheid; de schade die is ontstaan door personeel, niet-ondergeschikten, gebouwen of een gebrek aan jouw producten. Daaronder vallen ook schade aan het milieu en schade die je werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden.

 

Nieuwste over Ondernemerstips