Bedrijfsongeval als zzp’er: wat nu?

5 minuten leestijd

Een groot deel van de ongevallen in Nederland zijn verkeersongevallen of bedrijfsongevallen. Een ongeval met letsel is voor elk slachtoffer ingrijpend. Er is een lichamelijke nasleep van het ongeval en daarnaast moet er vaak op korte termijn veel geregeld worden. Dat is allereerst vaak medische zorg, maar ook eventuele huishoudelijke hulp of opvang voor de kinderen. Wanneer je in loondienst werkt krijg je na een ongeval met letsel meestal in ieder geval 70% van je salaris doorbetaald. Maar als zzp’er zit je vaak direct met een probleem. Immers, je inkomen kan wegvallen omdat je niet aan het werk kunt.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt in de praktijk ook niet altijd de dekking die nodig is. En dus is het krijgen van een rechtmatige vergoeding voor verlies van inkomen misschien wel nog belangrijker en urgenter dan bij iemand in loondienst. Echter is er bij een zzp’er vaak onduidelijkheid over de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval en wie er verantwoordelijk is voor de schadevergoeding. Want is de opdrachtgever net zo verantwoordelijk voor tijdelijk ingehuurd personeel als werkgevers zijn voor werknemers met een vast dienstverband?

Verhaalbaarheid van letselschade als zzp’er

Of je nou in loondienst werkt of als zzp’er: iedereen heeft recht op schadevergoeding indien iemand anders verantwoordelijk is voor de letselschade. De schadevergoeding bestaat uit verschillende schadeposten zoals vergoeding van medische kosten, vergoeding voor pijn en verdriet (smartengeld) en ook compensatie voor gemiste inkomsten. Deze kosten moeten worden vergoed door de schadeveroorzaker.

De datum 23 maart 2012 is voor zzp’ers een belangrijke datum. Op die dag heeft de hoogste Nederlandse rechter een uitspraak gedaan waardoor het aansprakelijk stellen van een opdrachtgever voor ongevallen tijdens het werk is verruimd. Een belangrijke voorwaarde voor het aansprakelijk stellen van de opdrachtgever is dat je bij de veiligheid van je werk afhankelijk van hem/haar bent. Denk hierbij vooral aan het gebruik van hulpmiddelen zoals een ladder, trap, steiger of gereedschap.

Werkgeversaansprakelijkheid voor een zzp’er

Wanneer je als zzp’er een bedrijfsongeval krijgt kan dit een grote impact hebben indien je (tijdelijk) niet meer kan werken. De huidige opdrachten kunnen niet worden afgemaakt, maar ook toekomstige opdrachten kunnen niet worden aangenomen. Dit betekent een verlies van inkomen in zowel het heden als de toekomst.

Werknemers in loondienst krijgen op zo’n moment wel een (gedeeltelijke) vergoeding en de werkgeversaansprakelijkheid is duidelijk vastgelegd in de wet. In artikel 7:658 BW is vastgelegd dat een werkgever aansprakelijk is voor een bedrijfsongeval indien het ongeval tijdens werktijd plaatsvond en de werkgever de zorgplicht schond. Daarnaast is in artikel 7:611 BW geregeld dat een werkgever zicht dienst te gedragen als een goede werkgever.

Door de uitspraak van de rechter kan een zzp’er nu ook een beroep doen op de zorgplicht van de werkgever indien:

  • De werkzaamheden van de zzp’er gelijkgesteld kunnen worden aan de werkzaamheden die binnen het bedrijf gebruikelijk zijn
  • En deze werkzaamheden ook door andere werknemers uitgevoerd worden.

Dit is een belangrijke stap voor zzp’ers in het krijgen van een schadevergoeding bij letselschade. Maar wat houdt deze zorgplicht nou precies in?

Zorgplicht van de werkgever

Een werkgever is bij wet verplicht om voorzorgsmaatregelen te nemen om werknemers veilige werkomstandigheden te bieden. Hieronder vallen de volgende onderdelen:

  • Een zorgvuldige inrichting van de werkplek die ervoor zorgt dat de werknemer in een veilige plek werkt
  • Het voldoen aan veiligheidsvoorschriften op de werkplek, zoals goed werkende machines en geschikt meubilair
  • Het voorzien in deugdelijke beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van een beroep, zoals beschermende kleding of oorbeschermers
  • Het geven van duidelijke instructies voor het personeel, vooral bij het werken met zware gereedschappen of machines

Indien een werkgever niet aan al de bovenstaande onderdelen heeft voldaan kan een werknemer of zzp’er de werkgever aansprakelijk stellen voor de opgelopen letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval. Daarmee opent de uitspraak van de rechter de deuren voor zzp’ers om een schadevergoeding te krijgen na het oplopen van letsel, inclusief een vergoeding voor het mislopen van inkomsten uit werk.

Redactie

De dynamische redactie van ondernemers.com wordt gevormd door een getalenteerde groep freelancers met een gedeelde passie voor ondernemen en een schat aan ervaring in diverse bedrijfssectoren.

De diverse achtergronden van de freelancers vormen een krachtig team dat ondernemers.com voorziet van een rijk scala aan artikelen. Samen streven ze ernaar om lezers te inspireren, informeren en ondersteunen bij hun ondernemersreis, met als doel het stimuleren van een bloeiende en veerkrachtige zakelijke gemeenschap.

Nieuwste over Ondernemerstips