/

Werknemer met auto ongeluk onder werktijd wat te doen?

6 minuten leestijd

Last Updated on: 1st juli 2024, 10:59 am

Een auto-ongeluk kan op elk moment en op elke plaats gebeuren, zelfs tijdens werktijd. Als werknemer is het belangrijk om te weten wat te doen in zo'n situatie om jezelf te beschermen en de juiste stappen te nemen. Dit artikel zal de juiste stappen en procedures behandelen die moeten worden gevolgd wanneer een werknemer betrokken raakt bij een auto-ongeluk tijdens werktijd in Nederland.

Wat te doen bij een auto-ongeluk onder werktijd?

Als eerste prioriteit moet de veiligheid van alle betrokkenen worden gewaarborgd. Als het mogelijk is en er gewonden zijn, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten. Zorg er vervolgens voor dat de voertuigen op een veilige plaats worden geparkeerd en schakel de alarmlichten in.

Zelfs als er geen zichtbare verwondingen zijn, is het raadzaam om medische hulp in te schakelen. Sommige verwondingen, zoals whiplash, kunnen pas later optreden. Het is belangrijk om medische documentatie te hebben voor eventuele claims of geschillen in de toekomst.

De werknemer moet het ongeluk onmiddellijk melden aan de werkgever. Dit kan telefonisch gebeuren als de werknemer niet in staat is om op het werk te verschijnen vanwege het ongeval. De werkgever moet op de hoogte worden gesteld van de situatie en er moet een verslag worden opgesteld.

Het is essentieel om alle relevante informatie over het ongeval te verzamelen, zoals namen en contactgegevens van getuigen, foto's van de schade, verzekeringsgegevens van de betrokken partijen, enzovoort. Dit zal helpen bij eventuele latere claims of juridische procedures.

Juridische aspecten en rechten van de werknemer

In Nederland hebben werknemers bepaalde rechten en plichten met betrekking tot arbeidsongevallen. Het is belangrijk dat werknemers zich bewust zijn van hun rechten, zoals het recht op medische zorg, het recht op compensatie voor arbeidsongeschiktheid, en het recht op re-integratie.

Als het ongeval het gevolg was van nalatigheid of onveilige werkomstandigheden, kan de werknemer recht hebben op schadevergoeding van de werkgever. Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor hun werknemers, die eventuele kosten als gevolg van het ongeval dekken.

Als er geschillen ontstaan tussen de werknemer en de werkgever met betrekking tot het ongeval, kan het nodig zijn om juridische stappen te ondernemen. Dit kan onder meer het inschakelen van een advocaat inhouden om de belangen van de werknemer te behartigen en juridische procedures te starten indien nodig.

De rol van de werkgever

Naast het bieden van een veilige werkomgeving, heeft de werkgever ook verantwoordelijkheden ten opzichte van werknemers die betrokken zijn bij een auto-ongeluk tijdens werktijd. Dit omvat het bieden van ondersteuning, begeleiding en eventuele noodzakelijke aanpassingen op de werkplek voor herstel en re-integratie.

De werkgever moet de werknemer ondersteunen en begeleiden gedurende het hele proces, vanaf het moment van het ongeval tot aan de terugkeer op het werk. Dit kan onder meer het verstrekken van informatie over rechten en procedures, het regelen van medische afspraken, en het bieden van psychologische ondersteuning omvatten, geeft een letselschade jurist bij een whiplash of voor andere soorten van letsel aan.

Na een auto-ongeluk is het belangrijk voor de werkgever om te evalueren wat er is gebeurd en eventuele maatregelen te nemen om toekomstige ongevallen te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld beteken dat veiligheidsprocedures bijgewerkt moeten worden.

Kan een werkgever zorgen voor een advocaat voor de werknemer?

Ja, een werkgever kan in sommige gevallen zorgen voor een advocaat voor de werknemer die betrokken is bij een auto-ongeluk tijdens werktijd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er juridische geschillen ontstaan over de aansprakelijkheid voor het ongeval of als de werknemer problemen ondervindt bij het verkrijgen van de juiste compensatie. Dit kan bijvoorbeeld dan gaan om een advocaat bij letselschade na een auto ongeluk.

Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad (OR) het recht om de werkgever te adviseren over zaken die het welzijn van de werknemers betreffen, waaronder ook juridische kwesties vallen. Als de OR van mening is dat het in het belang van de werknemer is om juridische bijstand te krijgen, kan zij dit aan de werkgever voorstellen.

Daarnaast kan de werkgever er ook voor kiezen om juridische ondersteuning aan te bieden als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket of als blijk van goed werkgeverschap. Dit kan de vorm aannemen van het inschakelen van een advocaat of het vergoeden van de kosten van juridische bijstand.

Het is echter belangrijk op te merken dat de werknemer altijd het recht heeft om zelf een advocaat in te schakelen als hij of zij dat wenst. In sommige gevallen kan het zelfs verstandig zijn voor de werknemer om onafhankelijk juridisch advies in te winnen, vooral als er sprake is van complexe juridische kwesties of belangentegenstellingen tussen de werknemer en de werkgever.

Redactie

De dynamische redactie van ondernemers.com wordt gevormd door een getalenteerde groep freelancers met een gedeelde passie voor ondernemen en een schat aan ervaring in diverse bedrijfssectoren.

De diverse achtergronden van de freelancers vormen een krachtig team dat ondernemers.com voorziet van een rijk scala aan artikelen. Samen streven ze ernaar om lezers te inspireren, informeren en ondersteunen bij hun ondernemersreis, met als doel het stimuleren van een bloeiende en veerkrachtige zakelijke gemeenschap.

Nieuwste over Blog