Vermogensbelasting in 2020 uitgelegd

3 minuten leestijd

Elk jaar komt de vermogensbelasting weer om de hoek kijken. Maar wat is dit eigenlijk en wat is er in 2020 anders dan vorig jaar?

Je vermogen

Het totaal van je spaargeld, beleggingen en andere bezittingen minus eventuele schulden is je vermogen.

Je spaargeld betreft het totaal aan bank- en spaartegoeden die je hebt, hier vallen ook spaardeposito’s onder.

Bij beleggingen en andere bezittingen moet je denken aan je totaal aan aandelen, obligaties, onroerend goed, zoals een tweede woning en ander vermogen in box 3. Als je voor je eigen woning gebruikt maakt van hypotheekrenteaftrek, valt je woning in box 1 en niet in box 3.

Bij de schulden gaat het om het totaal aan leningen dat je in box 3 hebt. Hieronder vallen hypotheken, familiebank-leningen etc.

Heffingsvrij vermogen in 2020

Een vast bedrag van je vermogen is vrijgesteld van belasting, dit is het heffingsvrij vermogen. Vorige jaar lag deze grens voor mensen zonder fiscale partner op € 30.360, maar dat is dit jaar omhooggegaan naar € 30.846. Het heffingsvrij vermogen met een fiscale partner lag vorig jaar op € 60.720 en dit jaar is dat verhoogt naar € 61.692. Dit jaar is de grens voor het vermogen waarover je belasting moet betalen dus hoger.

Vermogensbelasting 2020

Wanneer je boven de grens van het heffingsvrij vermogen komt moet je belasting gaan betalen. De belastingdienst gaat er namelijk vanuit dat je inkomsten hebt uit dat vermogen. Ze gaan ervanuit dat je het geld zal beleggen en niet alleen maar spaart. Ze gaan bij het berekenen van de vermogensbelasting niet uit van het daadwerkelijke rendement dat je uit je spaargeld en beleggingen haalt, maar ze gaan uit van een fictief rendement. Dit rendement is een gemiddelde dat volgens de belastingdienst in Nederland wordt behaald. Over dit fictieve rendement betaal je 30% inkomstenbelasting.

De vermogensbelasting is in 3 schijven onderverdeeld. Hoe hoger de schijf, hoe meer vermogensbelasting je betaald. Dit komt omdat de belastingdienst er vanuit gaat dat als je in die hogere schijven valt je ook een groter deel van je spaargeld zal beleggen en daardoor ook een hoger rendement zal behalen.

Schijven vermogensbelasting

Niet alleen de hoogte van het heffingsvrij vermogen is dit jaar omhooggegaan, maar ook de percentages vermogensbelasting die je in elke schijf betaald is veranderd.

Vermogen in €Vermogensbelasting 2020 in %
30.847 – 103.6430.54
103.644 – 1.036.4181.27
>1.036.4181.60
Vermogen in €Vermogensbelasting 2019 in %
30.361 – 102.0100.58
102.011 – 1.020.0961.34
>1.020.0961.68

Zoals je kunt zien zijn de grenzen van de schijven verhoogt en is het percentage vermogensbelasting dat je moet betalen gedaald. Dit kan zeker als positief worden bestempeld. Vergeet echter niet dat de rentes gedaald zijn en het verwachte rendement dus ook in werkelijkheid lager zullen zijn. Maar het feit dat de vermogensrendementsheffing in 2020 ten opzichte van 2019 is gedaald, betekent wel dat dit beter is afgestemd op de werkelijke situatie.

Nieuwste over Inkomstenbelasting en BTW voor Ondernemers (ZZP) Tips