Vermogensbelasting in 2021 uitgelegd

4 minuten leestijd

Elk jaar komt de vermogensbelasting weer om de hoek kijken. Maar wat is dit eigenlijk en wat is er in 2021 anders dan vorig jaar?

Nieuwe grens

In 2021 gaat er wel degelijk wat veranderen als het gaat om vermogensbelasting. Bijna een miljoen mensen gaan namelijk geen belasting betalen dit jaar en dat klinkt goed! Hoe dan kan? Heel simpel, de grens van heffingsvrij vermogen in box 3 is dit jaar omhoog gegaan. Dat betekent dat je 50.000 euro vermogen mag hebben als je alleen bent, samen met je fiscale partner is dat bedrag 100.000 euro.

Je vermogen

Het totaal van je spaargeld, beleggingen en andere bezittingen minus eventuele schulden is je vermogen. Je spaargeld betreft het totaal aan bank- en spaartegoeden die je hebt, hier vallen ook spaardeposito’s onder.

Bij beleggingen en andere bezittingen moet je denken aan je totaal aan aandelen, obligaties, onroerend goed, zoals een tweede woning en ander vermogen in box 3. Als je voor je eigen woning gebruikt maakt van hypotheekrenteaftrek, valt je woning in box 1 en niet in box 3. Bij de schulden gaat het om het totaal aan leningen dat je in box 3 hebt. Hieronder vallen hypotheken, familiebank-leningen etc.

Heffingsvrij vermogen in 2021

Een vast bedrag van je vermogen is vrijgesteld van belasting, dit is het heffingsvrij vermogen. Vorige jaar lag deze grens voor mensen zonder fiscale partner op € 30.846, maar dat is dit jaar omhooggegaan naar € 50.000. Het heffingsvrij vermogen met een fiscale partner lag vorig jaar op € 61.692 en dit jaar is dat verhoogt naar € 100.000. Dit jaar is de grens voor het vermogen waarover je belasting moet betalen dus aanzienlijk hoger.

Vermogensbelasting 2021

Wanneer je boven de grens van het heffingsvrij vermogen komt moet je belasting gaan betalen. De belastingdienst gaat er namelijk van uit dat je inkomsten hebt uit dat vermogen. Ze gaan ervan uit dat je het geld zal beleggen en niet alleen maar spaart. Ze gaan bij het berekenen van de vermogensbelasting niet uit van het daadwerkelijke rendement dat je uit je spaargeld en beleggingen haalt, maar ze gaan uit van een fictief rendement. Dit rendement is een gemiddelde dat volgens de belastingdienst in Nederland wordt behaald. Over dit fictieve rendement betaal je 31% inkomstenbelasting. In 2020 was dat nog 30%.

De vermogensbelasting is in 3 schijven onderverdeeld. Hoe hoger de schijf, hoe meer vermogensbelasting je betaalt. Dat komt omdat de belastingdienst ervan uitgaat dat je in die hogere schijven valt, als je ook een groter deel van je spaargeld zal beleggen en daardoor ook een hoger rendement zal behalen.

Schijven vermogensbelasting

Box 3 werkt met 3 schijven om belasting te berekenen. Vanaf 2021 veranderen de grenzen van de 3 schijven. Tot en met €50.000 is dus vrijgesteld van belasting. Dat is het heffingsvrij vermogen. Boven deze €50.000 gelden de volgende schijven:

Schijven in Box 3  
Schijf 1 €50.000 tot 100.000
Schijf 2 €100.000 tot 1.000.000
Schijf 3 Vanaf €1.000.000

 

De Belastingdienst werkt met percentages per schijf over de oplopende opbrengst. Voor fiscale partners zijn het heffingsvrije vermogen en de schijfgrenzen het dubbele van de hierboven genoemde bedragen.

Percentages opbrengst uit vermogen aangepast

Vanaf 2021 wordt er 0,03% rendement berekend over het spaargedeelte (0,07% in 2020). Over het beleggingsdeel wordt 5.69% rendement berekend (5,28% in 2020). Beide percentages zijn dus wat aangepast. Deze percentages gelden voor iedereen in box 3. Ongeacht hoeveel opbrengst iemand haalt uit spaargeld of kleine beleggingen. Dat betekent dat deze percentages forfaitair blijven, net zoals vorig jaar.

Invloed op toeslagen

De nieuwe schijfgrenzen hebben geen invloed op het wel of niet krijgen van toeslagen. Daarmee worden toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget bedoeld. Bij deze toeslagen gelden andere vermogensgrenzen. De nieuwe schijfgrenzen zijn ook niet van invloed op de eigen bijdrage in de langdurige zorg (vermogensinkomensbijtelling).  

Nieuwste over Inkomstenbelasting en BTW voor Ondernemers (ZZP) Tips