Hoe een legionellabeheersplan uw watersystemen veilig houdt

3 minuten leestijd

Een legionellabeheersplan helpt eigenaren van waterleidingsysteem om deze beter te beheren. Zo voorkom je de kans op verspreiding van de legionellabacterie. Zo’n beheersplan is niet alleen handig, maar in sommige gevallen ook wettelijk verplicht. Hoe zorgt een legionellabeheersplan ervoor dat je watersystemen veilig blijven?

Risico's identificeren en analyseren

Van een legionellabesmetting kun je ziek worden. Met wat pech wordt een legionellabesmetting een longontsteking. Dan is een behandeling met antibiotica nodig. Het kan lang duren voordat iemand na een besmetting zich weer helemaal goed voelt. En dan is er ook nog altijd een risico op overlijden door een longontsteking door legionella. Het zijn risico’s die je als eigenaar van een watersysteem niet wilt nemen. Daarom is het belangrijk een legionellabeheersplan te hebben.

Wanneer je een legionellabeheersplan laat schrijven, begint dat altijd met het identificeren van potentiële risicofactoren binnen een watersysteem. Dan wordt er gekeken naar de bronnen van legionellabesmetting, zoals ondeugdelijke waterreservoirs, koeltorens en warmwaterleidingen. Een inspecteur identificeert de risico’s en adviseert dan over een actieplan.

In dat actieplan staat beschreven welke maatregelen de eigenaar van de installatie moet nemen om een legionellabesmetting in het water te voorkomen. Standaard onderdeel van zo’n beheersplan is bijvoorbeeld het regelmatig temperaturen van het water, en het controleren en vervangen van de keerkleppen.

Meer zicht op de waterkwaliteit door monitoring

Water moet gemonitord worden. In het legionellabeheersplan welke procedures er gevolgd moeten worden bij het monitoren van de watertemperatuur, bij de desinfectieprocedures en andere beheersmaatregelen. Zo blijven de watertemperaturen binnen veilige grenzen. Dat is heel belangrijk om legionella tegen te gaan. Te warm water zorgt er namelijk voor dat de bacterie goed kan groeien.

Alles wat wordt waargenomen in de monitoring, moet ook worden gedocumenteerd. In het beheersplan staat welke maatregelen zijn genomen en welke monitoring is uitgevoerd. Zo blijft het proces transparant en is er altijd verantwoording over de staat van de watersystemen.

Procedures, documentatie en rapportage

In het legionellabeheersplan staat alles over de procedure die je moet volgen bij een legionellabesmetting of een uitbraak. Het beschrijft hoe je als eigenaar van een installatie moet handelen om de verdere verspreiding van de bacterie te stoppen. Zo voorkom je dat mensen ziek worden. De NEN-1006 voor legionella geldt hier als veiligheidseis voor.

Ook in Nederland is het voor bepaalde eigenaren van watersystemen verplicht een legionellabeheersplan te hebben. Zelfs voor partijen die niet onder de verplichtstelling vallen, is het belangrijk om aan de slag te gaan om legionella te voorkomen. Je wilt immers altijd de gezondheid en veiligheid van mensen waarborgen.

Nieuwste over Blog