/

Hoe een circulaire afvalstroom bijdraagt aan duurzaam ondernemen

3 minuten leestijd
Hoe een circulaire afvalstroom bijdraagt aan duurzaam ondernemen

Bij duurzaam ondernemen zijn ecologische en sociaal belangen in evenwicht. Een belangrijk onderdeel daarvan is hoe een ondernemer omgaat met het afval dat door het bedrijf geproduceerd wordt. Door te kiezen voor een circulaire afvalstroom, wordt de ecologische voetafdruk van het bedrijf aanzienlijk verminderd. Wat houdt een circulaire afvalstroom in, en hoe gaat het precies in z’n werk?

Circulaire afvalstroom

Een circulaire afvalstroom houdt in dat afval van een bedrijf professioneel gescheiden en gerecycled wordt. Deze circulaire afvalstroom gaat verder dan alleen het scheiden van bijvoorbeeld plastic en restafval. Ook afval afkomstig van het gebouw zelf, zoals isolatiemateriaal, kunststof en bouwafval kan op duurzame wijze worden ingewonnen en hergebruikt. Door als ondernemer professionele bedrijven als Spelt in te schakelen voor het verzamelen en hergebruiken van afval en grondstoffen, draag je bij aan een circulaire afvalstroom.

Bouwafval

Wanneer een kantoor of een pand verbouwd of gerenoveerd wordt, komt daar een hoop afval aan te pas. Veel van dit afval kan door middel van recycling opnieuw ingezet worden. Zo blijft bij een verbouwing veel sloopafval achter. Dit afval kan uit verschillende materialen bestaan, zoals puin, gips en metalen. Uit al deze materialen wordt een selectie gemaakt of ze al dan niet geschikt zijn voor hergebruik. De materialen die in de afvalstroom komen worden zorgvuldig bewerkt, tot ze de gewenste zandkorrelgrootte hebben en vrij zijn van eventuele verontreiniging. Dit zandmengsel wordt gemengd met cement, waarna het gebruikt kan worden als fundering voor nieuwe projecten.

Kunststof

Soms worden in een bedrijf renovaties ondergaan, waarbij leidingen of vloeren vervangen worden. Het kunststof restmateriaal dat daarbij overblijft kan na verwerking een nieuwe bestemming krijgen. Zo kan kunststof van leidingbuizen of PVC gereinigd en versnipperd worden, waarna de kleine stukjes versmolten worden tot een vloeibare massa. Deze massa wordt door een matrijs geperst, waarna het halffabricaat granulaat ontstaat. Kunststofgranulaat kan gebruikt worden als grondstof voor een breed scala aan producten, zoals verpakkingen of speelgoed. Ook kan het weer ingezet worden voor buizen, waardoor het kunststof letterlijk hergebruikt wordt.

Groenafval

Een bedrijf produceert doorlopend restafval, zowel van etensresten als een eventuele groenvoorziening rond het pand. Dit groenafval kan effectief ingezet worden als compost. Daartoe wordt het op een natuurlijke manier tot compost afgebroken, maar om dit proces te versnellen wordt het afval wel eerst verkleind. Het compost dat uiteindelijk ontstaat wordt gebruikt als bodemverbeteraar. Door compost krijgt de grond meer voedingsstoffen, waardoor de vruchtbaarheid verhoogt. Op deze wijze draagt het groenafval bij aan een beter ecosysteem.

Nieuwste over Blog