De invloed van bedrijfsreorganisaties op ontslagvergoedingen

4 minuten leestijd

Bedrijfsreorganisaties kunnen flink wat veranderen aan de ontslagvergoedingen die werknemers krijgen als ze hun baan verliezen. In dit artikel kijken we naar hoe deze reorganisaties de hoogte ontslagvergoeding bij ontslag en de timing van deze vergoedingen beïnvloeden. Wat betekent dat voor werknemers?

Veranderingen in de werkomgeving

Een bedrijfsreorganisatie is eigenlijk hetzelfde als een herstructurering. Het besluit daartoe kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat je bedrijf het financieel lastig heeft of omdat er problemen zijn binnen het management. Dit kan zorgen voor veranderingen op de werkvloer of de plek waarop het werk verricht wordt. Het kan zelfs betekenen dat sommige werknemers hun baan verliezen.

Recht op ontslagvergoeding

Als een werknemer wordt ontslagen door een bedrijfsreorganisatie, heeft deze meestal recht op een ontslagvergoeding. Dit is een financiële compensatie die je werkgever betaalt om het verlies van je baan te compenseren. Deze vergoeding geldt in verschillende situaties: bij ontslag na goedkeuring door het UWV, bij ontbinding van het contract door een kantonrechter, bij het niet verlengen van tijdelijke contracten of bij een gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband na 2 jaar ziekte. Ook kan een werkgever tijdens een reorganisatie vragen of werknemers minder uren willen werken. Belangrijk is dat de werkgever het initiatief tot ontslag moet nemen om aanspraak te maken op deze vergoeding. Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (1 januari 2020) bouw je het recht op een transitievergoeding op vanaf je eerste werkdag.

Wanneer heb je er geen recht op?

Je hebt geen recht op een ontslagvergoeding als er een dringende reden voor je ontslag is. Dat kan het geval zijn als je een ernstige, bewijsbare fout hebt gemaakt. Denk daarbij aan diefstal, geweldpleging of fraude. Omdat de regels voor ontslag om dringende redenen heel specifiek zijn, is het verstandig om in zo'n geval een arbeidsjurist in te schakelen.

Berekening van de ontslagvergoeding

Wil je de transitievergoeding berekenen voor werknemer? In dat geval neem je twee basiscomponenten als uitgangspunt: de hoogte van je bruto maandsalaris en de duur van je dienstverband. Voor je maandsalaris reken je met je loon dat je normaal zou krijgen, inclusief eventuele bonussen, variabele betalingen en overuren. Als je bijzondere ontslagbescherming geniet, zoals bij zwangerschap of ziekte, kan een extra ontslagvergoeding op zijn plaats zijn. Je kunt daarover onderhandelen. Indien je werkgever dat wil voorkomen, zal deze moeten bewijzen dat je ontslag niets te maken heeft met je beschermde status.

Bescherming van werknemers

Tijdens een bedrijfsreorganisatie zijn werknemers wettelijk beschermd tegen onrechtmatig ontslag of een oneerlijke behandeling. Indien je werkgever je wil ontslaan wegens reorganisatie maar daar geen rechtmatige reden voor heeft, kun je aanspraak maken op een extra ontslagvergoeding. Ook hier is vaak ruimte om te onderhandelen.

Uitbetaling van de ontslagvergoeding

Het is gangbaar om af te spreken dat je ontslagvergoeding direct na het beëindigen van het dienstverband in één keer aan de werknemer uitbetaald wordt. Op die manier heb je de financiële steun die nodig is om je levensstandaard op peil te houden en ondertussen op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Alternatieve opties

Naast geldelijke vergoedingen kunnen werknemers ook extra ondersteuning krijgen bij het vinden van een nieuwe functie of baan buiten het bedrijf. Indien je de transitievergoeding aanwendt voor het betalen van de kosten voor outplacement of omscholing, hoef je over dat deel van je ontslagvergoeding geen belasting te betalen.

 

Nieuwste over Ondernemerstips