De geheimen achter het bepalen van je IQ-score

3 minuten leestijd
technology computer head health
Photo by MART PRODUCTION on Pexels.com

Last Updated on: 13th februari 2023, 01:11 pm

Als het gaat om intelligentie, wordt vaak gesproken over IQ of intelligentiequotiënt. Een IQ-test is een gestandaardiseerde test waarmee het IQ van een individu kan worden bepaald. In deze blog gaan we dieper in op hoe IQ wordt bepaald tijdens een IQ-test en hoe percentielscores daarbij een belangrijke rol spelen.

Wat is een IQ-test?

Een IQ-test is een gestandaardiseerde test die wordt gebruikt om het algemene intellectuele vermogen van een persoon te meten. De test bestaat meestal uit verschillende subtests, waaronder verbale en non-verbale taken, zoals het oplossen van puzzels en het oplossen van abstracte problemen. De test wordt afgenomen onder gecontroleerde omstandigheden en het resultaat wordt vaak uitgedrukt in een IQ-score.

Hoe wordt de IQ-score bepaald?

De IQ-score wordt bepaald door het vergelijken van de prestaties van een persoon met die van andere mensen van dezelfde leeftijdsgroep. De scores worden omgezet in percentielscores, waarbij het prestatieniveau van een persoon wordt vergeleken met dat van anderen in dezelfde leeftijdsgroep. Een persoon met een percentielscore van 50 presteert bijvoorbeeld net zo goed als de gemiddelde persoon van dezelfde leeftijd. Een score van 75 betekent dat de persoon beter heeft gepresteerd dan 75% van de mensen in dezelfde leeftijdsgroep.

Percentielscores en standaarddeviatie

Bij het bepalen van de IQ-score worden percentielscores gebruikt in combinatie met standaarddeviaties. Een standaarddeviatie is een maat voor de spreiding van de scores in een groep. Bij een IQ-test wordt meestal een standaarddeviatie van 15 gebruikt, wat betekent dat de scores van de deelnemers zich gemiddeld 15 punten boven of onder het gemiddelde bevinden.

Voorbeeld van berekening van IQ-score Stel dat een persoon een IQ-test heeft afgelegd en een totale score van 120 heeft behaald. De gemiddelde score voor de leeftijdsgroep van de persoon is 100 en de standaarddeviatie is 15. Om de IQ-score te bepalen, wordt de percentielscore berekend door te kijken naar het percentage mensen dat een score heeft behaald die lager is dan die van de persoon. Als de persoon een percentielscore heeft behaald van 90, betekent dit dat hij of zij beter heeft gepresteerd dan 90% van de mensen in dezelfde leeftijdsgroep. De IQ-score kan worden berekend door te kijken naar de gemiddelde score voor de leeftijdsgroep plus (of min) het aantal standaarddeviaties dat overeenkomt met de percentielscore. In dit voorbeeld zou de IQ-score van de persoon worden berekend als 100 + (1 x 15) = 115.

Redactie

De dynamische redactie van ondernemers.com wordt gevormd door een getalenteerde groep freelancers met een gedeelde passie voor ondernemen en een schat aan ervaring in diverse bedrijfssectoren.

De diverse achtergronden van de freelancers vormen een krachtig team dat ondernemers.com voorziet van een rijk scala aan artikelen. Samen streven ze ernaar om lezers te inspireren, informeren en ondersteunen bij hun ondernemersreis, met als doel het stimuleren van een bloeiende en veerkrachtige zakelijke gemeenschap.

Nieuwste over Blog