/

Bedrijfsvoering vs Governance: wat is het verschil?

3 minuten leestijd

Als het gaat om de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf, is bedrijfsvoering een bekend begrip. Maar wat is governance en hoe verschilt dit van bedrijfsvoering? In deze blogpost zullen we dieper ingaan op beide begrippen en uitleggen hoe ze samenwerken om een bedrijf te laten floreren.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is het proces van het beheren van interne zaken en taken binnen een bedrijf. Het gaat hierbij om het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals productie, marketing, verkoop en administratie. Bedrijfsvoering is gericht op het verbeteren van de interne processen en de productiviteit van het bedrijf, met als doel om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken en winst te maken.

Governance

Governance gaat over de manier waarop een bedrijf wordt bestuurd en beheerd. Dit betekent dat het gaat om de besluitvorming, verantwoording en toezicht op de activiteiten van een bedrijf. Governance richt zich op het verzekeren van duurzaamheid, integriteit en verantwoording van het bedrijf en het beschermen van de belangen van stakeholders, zoals aandeelhouders, werknemers en klanten.

Samenwerking

Hoewel bedrijfsvoering en governance op verschillende manieren gericht zijn, zijn ze afhankelijk van elkaar om een bedrijf succesvol te laten zijn. Bedrijfsvoering zorgt voor de dagelijkse efficiëntie en productiviteit, terwijl governance zorgt voor de lange-termijn duurzaamheid en verantwoording van het bedrijf. Samen zorgen ze voor een goede balans tussen het maken van winst en het beschermen van de belangen van alle betrokken partijen.

Samenvattend

In een notendop, bedrijfsvoering en governance zijn twee belangrijke aspecten van het beheren van een bedrijf. Bedrijfsvoering richt zich op de dagelijkse activiteiten en het verbeteren van de interne processen, terwijl governance zorgt voor de besluitvorming, verantwoording en toezicht op het bedrijf. Samen zorgen ze voor een goede balans tussen het maken van winst en het beschermen van de belangen van alle betrokken partijen.

Bedrijfsvoering en governance zijn twee kanten van dezelfde munt en zorgen voor een solide en duurzame toekomst voor een bedrijf. Door deze twee aspecten samen te combineren, creëren bedrijven een gezonde en efficiënte werkomgeving die is gericht op het bereiken van de langetermijndoelen van het bedrijf.

Het is belangrijk om te realiseren dat bedrijfsvoering en governance samen moeten werken om een bedrijf te laten floreren. Het is niet mogelijk om één van deze aspecten achterwege te laten, want dat zou leiden tot een onbalans en onvoldoende bescherming van de belangen van alle betrokken partijen.

In feite is bedrijfsvoering en governance niet alleen noodzakelijk voor het succes van een bedrijf, maar ook voor de verantwoording en transparantie naar de maatschappij en de stakeholders. Bedrijven die duidelijk hun governance-structuur en bedrijfsvoering-procedures vastleggen, tonen aan dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en beleid.

Nieuwste over Blog