Veilig werken in een magazijn: 6 tips

3 minuten leestijd

Binnen de logistiek zijn er altijd risico’s en daarom is het van belang dat men in een veilige omgeving kan werken. In dit artikel richten we ons specifiek op het veilig kunnen werken in een magazijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Allereerst is het heel erg belangrijk dat de mensen die in een magazijn werken de beschikking hebben over voldoende en goede persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk hierbij aan veiligheidsschoenen, een helm, werkhandschoenen enzovoorts. Daarbij is fluorescerende werkkleding ook aan te raden, zodat iedereen goed zichtbaar is. Al deze middelen gebruik je om het risico op zwaar letsel kleiner te maken.

Markering

Veilig werken in een magazijn is ook te realiseren door het gebruik van bijvoorbeeld borden en pictogrammen en zaken als beschermbeugels, stickers, markering op de vloeren, fietsenrekken en veiligheidsspiegels. Door deze middelen in te zetten weet iedereen waar hij/zij aan toe is en zo verminder je de kans op ongevallen.

Gescheiden paden

Met een markering op de vloer kun je gescheiden paden maken. Laat duidelijk zien wat de loop- of rijrichting is, zodat er een minder grote kans is op aanrijdingen in het magazijn, bijvoorbeeld met een heftruck.

Opgeleide mensen

Als er bepaalde voertuigen moeten worden bestuurd, laat dit dan alleen doen door mensen die hiervoor een certificaat hebben gehaald. Deze persoon is bevoegd en weet wat hij/zij doet. Ook kan het volgens verschillende verzekeringen verplicht zijn! Verder is het van belang dat er voldoende BHV’ers ‘in huis zijn’, die hulpverlening kunnen bieden als dit nodig mocht zijn. Denk bijvoorbeeld aan mensen veilig naar buiten brengen bij brand, of het reanimeren van een persoon.

Ontruimingsplan 

Als werkgever ben je het aan je werknemers verplicht dat er een ontruimingsplan ligt, voor als er een calamiteit is.  Als er iets gebeurt met een werknemer en er was op dat moment geen duidelijk plan aanwezig, dan is het zowel juridisch als emotioneel een flinke klap die je moet verwerken als werkgever. 

Risico-inventarisatieplan 

Ook belangrijk; een risico-inventarisatieplan. Dit plan brengt alle mogelijke risico’s binnen het bedrijf in kaart en zorgt voor veiligheid voor werkgever en werknemers. Deze werknemers kennen de risico’s die er zijn en kunnen hun werkzaamheden hierop aanpassen. Daarbij weet je als werkgever waar je het beste je markeringen, borden, pictogrammen enz. kunt plaatsen, om de veiligheid te kunnen waarborgen. Ook staat er in hetzelfde plan welke persoonlijke beschermingsmiddelen er aanwezig moeten zijn, hoeveel AED’s, brandblussers en/of rookmelders er (moeten komen te) hangen en hoeveel BHV’ers er rond moeten lopen per dag.

 

Nieuwste over Blog