Contracten voor ondernemers

3 minuten leestijd

Hoe vaak wordt u als ondernemer geconfronteerd met een contract? U zult beamen dat dit vaak meerdere keren per dag is. Het maken van contracten is noodzakelijk om het reilen en zeilen in uw bedrijf naar behoren te laten gebeuren. Het opstellen van contracten is als ondernemer zijn vaak niet uw leukste taak. U moet zich namelijk eerst verdiepen in alle regels en verplichtingen. Dit kost tijd en dat heeft u nou net niet als ondernemer. U kunt uw tijd wel beter benutten en vooral leuker. Omdat vele ondernemers net zoals u denken over het opstellen van contracten hebben diverse advocaten hun krachten gebundeld en voorbeeldcontracten online gezet. U kunt deze contracten downloaden, printen en gebruiken. U hoeft daarbij maar enkele woorden zelf in te vullen en u weet zeker dat wat u doorgeeft aan uw werknemers en klanten rechtsgeldig is.

Getuigschrift werknemer nodig?

U kunt bijvoorbeeld een getuigschrift werknemer downloaden. Zo’n getuigschrift wordt meestal op verzoek van de werknemer door de werkgever verstrekt bij een ontslag. In het getuigschrift wordt opgenomen hoe de werkgever vindt dat de werknemer heeft gepresteerd. Het getuigschrift is vervolgens door de ex-werknemer te gebruiken als aanbeveling bij een nieuwe baan. De meeste getuigschriften zijn dan ook lovend van inhoud en vooral de sterke punten van uw ex-werknemer worden benoemd. Heeft de desbetreffende werknemer ontslag gekregen nadat er een conflict plaatsvond? Dan is de inhoud van het getuigschrift niet negatief, maar ook niet lovend. De feitelijke constateringen worden dan benoemd. Het getuigschrift werknemer dat u kunt downloaden is een model dat bruikbaar is voor beide situaties maar neigt naar een neutraal geschreven getuigschrift.

Een conflict oplossen? Download het juiste document

Helaas krijgt u als ondernemer niet alleen maar te maken met de leuke dingen binnen uw vakgebied. Vooral in grote bedrijven ontstaat er helaas wel eens een conflict. Een conflict met een klant of een werknemer, een leverancier of een buurtgenoot. U als ondernemer zit absoluut niet te wachten op dit soort conflicten, u wilt ondernemen met plezier. Door de juiste documenten te downloaden en te gebruiken bij het oplossen van een conflict of het aanvechten van een zaak, maakt het u zichzelf een stuk makkelijker. U wilt bovendien zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan deze negatieve werkzaamheden.

Een voorbeeld van een dagvaarding

Daarom kunt u ook eenvoudig een voorbeeld contract van onder andere een dagvaarding downloaden. Dit is een officiële oproep om voor het gerecht te verschijnen. Als u op zoek bent naar een dagvaarding voorbeeld van juridische kwaliteit, dan kunt u deze gebruiken. In dit document wordt de eis beschreven en een onderbouwing gegeven. Er zijn overigens meerdere dagvaarding contracten te verkrijgen, denk aan een dagvaarding meerdere gedaagden, of juist één gedaagde. Ook is er een verschillend formulier voor een dagvaarding voor een rechtbank of een kantonrechter.

Nieuwste over Ondernemerstips