Bedrijfsmiddelen

Heb je iets gekocht voor je bedrijf van meer dan € 450 exclusief btw? En gaat het langer mee dan 1 jaar? Dan verdeel je de kosten over meerdere jaren. Afschrijven noemen we dat.

Let op: je mag per jaar maximaal 20% van het aanschafbedrag afschrijven

Zo verwerk je het in je aangifte

Bedrijfsmiddelen

  1. Heb je een bedrijfsmiddel aangeschaft van minder dan € 450 exclusief btw? Dan neem je het hele bedrag in één keer mee in je aangifte.
  2. Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van je onderneming en ga naar de pagina ‘Winst-en-verliesrekening’. Neem het bedrag mee bij ‘Overige bedrijfskosten’.
  3. Heb je een bedrijfsmiddel aangeschaft voor meer dan € 450 exclusief btw? Bereken dan hoeveel je voor dit bedrijfsmiddel per jaar mag afschrijven. Dit bedrag neem je mee in je aangifte.
  4. Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van je onderneming en ga naar de pagina ‘Winst-en-verliesrekening’. Neem het bedrag mee bij ‘Afschrijvingen’.

Bedrijfsmiddelen die je niet meer voor je bedrijf gebruikt

  1. Bereken de boekwinst of het boekverlies.
  2. Heb je een boekverlies? Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van je onderneming en ga naar de pagina ‘Winst-en-verliesrekening’. Neem het bedrag mee bij ‘Buitengewone lasten’.
  3. Heb je een boekwinst? Ga naar het hoofdstuk ‘Ondernemingen’, selecteer de naam van je onderneming en ga naar de pagina ‘Winst-en-verliesrekening’. Neem het bedrag mee bij ‘Buitengewone baten’.