Zelfstandigen- en startersaftrek: de ondernemersaftrek

Als ondernemer kun je soms een steuntje in de rug gebruiken. Daar is de ondernemersaftrek voor. Deze aftrekpost bestaat uit meerdere delen. Onder andere de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Wanneer kun je ondernemersaftrek krijgen?

Je komt in aanmerking voor ondernemersaftrek als je

  1. Ondernemer bent voor de inkomstenbelasting én
  2. voldoet aan het urencriterium. Dat houdt onder andere in dat je minimaal 1.225 uur per jaar hebt besteed aan je bedrijf.

Om welk bedrag gaat het in 2020?

De ondernemersaftrek bestaat uit meerdere delen. Onder andere de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. In 2020 is de zelfstandigenaftrek € 7.030. Als je recht hebt op startersaftrek wordt dit bedrag verhoogd met nog eens € 2.123. Hier heb je recht op wanneer je:

  • Je in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was.
  • Je niet in die periode meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek dan toe hebt gepast.

Zo verwerk je het in je aangifte

Ondernemersaftrek

  •  Ga naar het hoofdstuk ‘Winst uit onderneming’, en naar de pagina ‘Ondernemersaftrek’.
  •  Vul de vragen in, dan wordt automatisch bepaald of je recht hebt op zelfstandigenaftrek en startersaftrek.