Re-integreren door middel van een arbeidsdeskundig onderzoek

2 minuten leestijd

Werken is een essentieel deel van het leven. Iedereen moet werken om geld te verdienen en zichzelf, en eventueel een gezin, te onderhouden. Daarom kan het extreem lastig zijn wanneer je te maken krijgt met gezondheidsklachten, of momenten waarop je je baan écht niet meer ziet zitten.

Er wordt veel druk en verantwoordelijkheid gezet op werknemers om zo hard mogelijk te werken. Helaas kan dit snel averechts werken en leiden tot burn-outs, een sterke afkeer tegen de baan en zelfs gezondheidsklachten door overmatige stress. Dit kan een langdurig verzuim veroorzaken

Hoe los je dit op? Uitgevallen werknemers kunnen een bedrijf enorm op de kop zetten. Het beste kun je natuurlijk het probleem direct aanpakken. Maar hoe? Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helpen!

Wat wordt er bedoeld met een arbeidsdeskundig onderzoek?

Maar wat wordt hiermee bedoeld? In feite betekent deze vorm van onderzoek niets anders dan een manier om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Vaak wordt de werknemer hierbij ondersteund door een arbeidsdeskundige. Deze is gespecialiseerd in re-integratie.

Als werkgever word je wettelijk verplicht het je alles te geven om ervoor te zorgen dat de werknemer weer kan terugkeren op de werkvloer. Maar hoe pak je dit aan? Je kunt maar een beperkt aantal acties ondernemen. Daarom kan een arbeidsdeskundig onderzoek van pas komen.

Spoor 1 en spoor 2

Re-integratie treedt op in twee verschillende sporen: namelijk spoor 1 re-integratie en spoor 2 re-integratie. Spoor 1 re-integratie richt zich op het laten terugkeren van de werknemer in zijn of haar oude functie. Dit is echter alleen mogelijk wanneer de situatie dit toestaat. Heb je als werknemer altijd al een fysiek veeleisende functie vervuld en kamp je nu met een lichamelijke aandoening? Dan kan het zo zijn dat je een functie buiten het bedrijf waar je voorheen werkzaam was moet zoeken.

Spoor 2 re-integratie helpt hierbij. Bij deze vorm van re-integreren wordt ervoor gezorgd dat de werknemer een kans krijgt om een baan te vinden buiten het bedrijf waar hij of zij werkzaam was.

Heb jij als werkgever te maken met een verzuimende werknemer? Schakel een specialist in en laat een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren.

Nieuwste over Blog