Kansspelen legaal in Nederland in 2020: dit zijn de feiten

4 minuten leestijd

Begin dit jaar stemde de Eerste Kamer in met de nieuwe wet Kansspelen op Afstand. Daarmee wordt het online aanbod van kansspelen gereguleerd in Nederland. Maar hoe zit dat nu precies? Wat gaat deze wet betekenen? En per wanneer gaat hij van kracht? Wij praten je bij aan de hand van de feiten. Duidelijk is in ieder geval, zoals casino.nl bericht, is dat het populairder is dan ooit. 

Kansspelwet uit 1964

Tot nu toe is er geen kansspelwet met betrekking tot online casino’s in Nederland. Dat komt omdat de kansspelwet die wij vandaag de dag in Nederland hanteren, dateert uit het jaar 1964. Voor wie het zich niet realiseert: toen was er nog geen internet. Laat staan dat er online casino’s waren, waar regels voor bedacht moesten worden. Nee, die wet is alleen van toepassing op de fysieke gokhallen en op internet kan tot nu toe iedereen zijn gang gaan.

Nieuwe regelgeving

Daar wil de overheid verandering in brengen door nieuwe wetgeving in te voeren. De Tweede Kamer stemde hier in 2016 al mee in en in 2019 ging de Eerste Kamer eindelijk akkoord. Door de nieuwe regelgeving wil de regering het mogelijk maken om toezicht te kunnen houden op het online aanbod. Dat is, zo valt te lezen in een persbericht, ‘hard nodig omdat spelers in Nederland nu spelen bij illegale, buitenlandse aanbieders’.

Eerlijke markt

Het gevaar is dat zij, zonder dat ze het zelf in de gaten hebben, slachtoffer kunnen worden van malafide aanbieders. Aanbieders die zich schuldig maken aan fraude en witwassen. Door strikte voorwaarden te gaan stellen, moet dat in de toekomst in goede banen worden geleid. Om precies te zijn vanaf 2020. Dan worden er vergunningen verleend aan de online kansspelen die hun zaakjes op orde hebben. En zo weten de Nederlandse spelers zeker dat zij veilig spelen in een eerlijke markt.

Optreden tegen illegaliteit

De Kanspelautoriteit moet allereerst gaan  beoordelen welke websites recht hebben op een vergunning en moet vervolgens ook toezicht gaan houden. Tot noch toe werd alles officieel als illegaal gezien. Maar onofficieel werd het wel gedoogd. Vanaf 2020 word wél opgetreden tegen illegaal online aanbod, omdat er dan ook regels zijn waaraan de autoriteiten zich kunnen vasthouden. Consequenties kunnen bijvoorbeeld zijn een bevel tot stoppen, het opleggen van een dwangsom of een boete. Allemaal met de bedoeling om de malafide wereld eerlijker en transparanter te maken.

Verslaving voorkomen

En er is nog een ander voordeel dat de nieuwe wetgeving moet gaan bieden is een stukje verslavingspreventie. Er is een uitgebreid pakket aan maatregelen in de wet opgenomen om kansspelverslaving te voorkomen. Aanbieders worden verplicht om hun spelers in de gaten te houden. De spelers moeten dan ook een profiel aanmaken waarin ze aangeven hoeveel ze maximaal willen vergokken. Tijdens het spelen moeten ze gewezen worden op de risico’s.

Verder komt er een centraal register dat probleemspelers tijdelijk een verbod kan opleggen om deel te nemen aan online kansspelen. Ze kunnen bij grote problemen zelfs doorverwezen worden naar professionele hulp. Ook moet er een strikte scheiding worden gemaakt tussen gewone games en kansspelen. En mag er geen reclame worden gemaakt, gericht op jongeren. Daarmee zou vanaf het nieuwe jaar een einde moeten komen aan de illegaliteiten in de online casinowereld.

Nieuwste over Internet Marketing